Robert van der Gun heeft jaren in het bestuur van Stichting Beter Zeist gezeten, maar is hier twee jaar terug mee gestopt. Wel is hij nog altijd erg actief bezig met Zeist. “Ik stel iedere week wel een vraag aan een gemeentelijke organisatie.”

Stichting Beter Zeist zet zich in voor een aantrekkelijk en groen Zeist. De missie van de stichting is de kwaliteit van het wonen, leven en werken in Zeist verbeteren en het stimuleren van burgers hier meer invloed op uit te oefenen. 

Hoe bent u bij Stichting Beter Zeist terecht gekomen?
“Stichting Beter Zeist is opgericht door een aantal inwoners van Zeist die zich in hun eigen buurt bezig hielden met het wel en wee van de buurt, maar ook met name met het leefbaar houden van Zeist. Zij hadden daar individueel wat andere ideeën over dan de toenmalige politiek had, en dat ging met name over wonen en groen. Er zijn toen twee mannen geweest en die zijn Stichting Beter Zeist begonnen. Zij hebben op een gegeven moment een bijeenkomst georganiseerd over politiek en democratie, hier ben ik toen naartoe gegaan. Hier heb ik mijn zegje gezegd en dat was voor hen aanleiding mij uit te nodigen om bij het bestuur te komen en dat heb ik toen gedaan.”

Waarom vindt u het belangrijk om inspraak bij de gemeenteraad te hebben?
“Ik vind dat de gemeenteraad minder kritisch is dan dat ze zouden moeten zijn. Het lastige aan alle democratische systemen is dat er een bestuur komt en deze komt voort uit een politieke overweging. Dat zijn dus leden van politieke partijen die door de rangen en standen uiteindelijk boven komen drijven en dan bestuurder van een gemeente, provincie of zelfs het land worden. Die partijen en mensen die hierin functioneren, zijn ooit begonnen vanuit een ideeël wereldbeeld. Zij gingen achter hun doelen aan, hun wereldbeeld, maar zo langzamerhand is dat verwaterd. De mensen staan achter hun partij, de partij is een doel opzich geworden en het is geen wereldbeeld meer dat ze nastreven. Het komt vanzelf door hun partij wel goed, ongeacht welke kant die partij op gaat. Dit leidt tot veel misstanden, vriendjespolitiek, handjeklap. Ze hebben twee belangrijke taken, één: ze moeten doelen stellen en twee: ze moeten controleren of de uitvoering gaat leiden tot het beoogde doel. En beide dingen doen ze dus niet. Dat is wat er dus mis is met ons systeem.”

Wat denkt u dan dat burgers hieraan kunnen verbeteren?
“Verandering brengen in de tunnelvisie die in het politieke systeem ontstaan is. Zij zijn gewoon bezig met hun eigen bestaan, te rechtvaardigen. Waar zijn nou die doelen? Ik heb vanochtend nog een mail gestuurd naar de wethoude. Hij heeft gezegd dat er in Zeist veel vraag is naar goedkopere huur- en koopwoningen. En dan vraag ik mij af, op basis van welk kwantitatief onderzoek doe je die uitspraak? Waar haal je dat vandaan joh? Dat komt gewoon uit die dikke, vette duim. Kwanitificeer het nou een keer. En dat is één van de vele voorbeelden. Er is een aparte ambtenaar toegewezen om te zorgen dat ik antwoord krijg op de vragen die ik stel, want ik stel iedere week wel een vraag. Ik beleef er veel plezier aan om aan te geven dat ze maar wat roepen. Een ander voorbeeld: er staat in een document van college aan de raad over fietsverkeerveiligheid, dat ze overlegd hebben met de schooldirecteuren en Veilig Verkeer Nederland. Dus, ik bel Veilig Verkeer Nederland en ik vraag wat voor advies zij aan Zeist hebben gegeven en wanneer dit heeft plaatsgevonden. “Nooit” was het antwoord. Ze liegen gewoon!”

Wat doet u hier dan mee?
“Daar ben ik gister achter gekomen dus daar moet ik nog over nadenken. Het lastige hieraan is dat er geen lokale journalistiek meer is. Misschien nog een beetje in de grote steden, maar eigenlijk vindt de enige onderzoeksjournalistiek nog landelijk plaats. Die objectiviteit en controlefunctie is er niet meer. Individuele burgers nemen die rol steeds meer op zich en dan wordt het populisme genoemd.”

Hoe groot is het belang van inwoners van Zeist dan bij de stichting?
“Ik denk dat de stichting best wel een behoorlijke bijdrage levert aan het op koers houden van de gemeentelijke organisatie en de politiek. Ik vertelde net dat ik zelf allemaal vragen stel, soms samen met de stichting en de stichting heeft ook zijn eigen dingen. We willen gewoon niet dat Zeist alle bomen weghaalt en er maar gebouwd wordt.”

 Is het zorgen dat er minder gebouwd wordt, om groen te behouden, ook het voornaamste doel van de stichting?
“Het is wel een onderwerp waar nu veel aandacht aan gegeven wordt. Wij vragen ons af waarom er überhaupt meer woningen moeten komen. Stel nou eerst hoe groot die vraag werkelijk is.”

Hoe kunnen andere burgers zich inzetten voor Stichting Beter Zeist?
“Het is natuurlijk een stichting, het is een bestuur zonder leden. Vijf keer per jaar overlegt de stichting met bestuur van buurt- en wijkverenigingen en milieugroepen in Zeist. Dan spreken we met elkaar wat we vinden dat voor ons allen belangrijk is. Je zal stichting beter Zeist nooit bezig zien met belang dat alleen een kleine groep aangaat. Het is voor iedereen van belang. Via de interactieve website beterzeist.nl kan iedereen overigens kennis nemen van het werk van de stichting en commentaar leveren.”