Door een burgerinitiatief zijn er dit jaar weer vijf verschillende vuurwerkvrije zones ingesteld. Deze zones bevinden zich in het centrum, bij het ziekenhuis, de kinderboerderij en in enkele parken.  Ook op Facebook zijn de Zeistenaren dit jaar actief om de overlast te beperken.

De vuurwerkvrije zones zijn dit jaar voor de tweede keer ingesteld. “Het initiatief is gekomen vanuit een burgerinitiatief. Het wordt gezien als een appel op de samenleving door de gemeente ondersteund met borden en communicatie.”, aldus Ruud Paauw, perswoordvoerder van de gemeente Zeist.

Uit de enquête van vorig jaar blijkt dat de omwonenden van deze zones zeer tevreden zijn over het effect van deze oproep. In deze zones surveilleert de politie niet extra, maar doordat het vanuit de bevolking komt, is er meer sociale controle.

In de Zeist pagina op Facebook discussiëren mensen inmiddels ook over andere mogelijkheden om de vuurwerkoverlast terug te dringen. Door middel van een poll kan iedereen die lid is van deze Facebookpagina zich uitspreken over het afsteken van vuurwerk. Bijna de helft van alle stemmen is voor het instellen van een centrale vuurwerkshow in Zeist, terwijl 32% van de stemmers vindt dat het moet blijven zoals het nu is.

Buiten de vuurwerkvrije zones mag vandaag van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur vuurwerk afgestoken worden. Deze tijden zijn sinds drie jaar ingekort, omdat in deze periode de meeste winkels gesloten zijn en mensen niet per se meer naar buiten hoeven, zo meldt de rijksoverheid.