Zangkoor Cantiamo bestaat 95 jaar. Onze verslaggeefster Charlotte Bitter spreekt met de voorzitter en de secretaresse over hun toekomstplannen voor Cantiamo.