De D66 heeft antwoord gekregen op hun schriftelijk gestelde vragen over de 'Herijking 2016 Provinciaal Structuurplan' van de provincie Utrecht. De partij was geschokt door het document, waarin Bosch en Duin van landelijk naar stedelijk gebied zou gaan. Dit zou niet passen in de Structuurvisie van de gemeente waarin het karakter van Bosch en Duin zou worden behouden, zegt de vraagsteller Freerk Andre de la Porte.

Het college van B&W geeft aan dat er in begin 2016 gesprekken zijn geweest om alle gemeenten in gelegenheid te stellen om opmerkingen en aanpassingen te geven over de plannen. ‘In de Structuurvisie en bestemmingsplannen hebben we vastgelegd dat het karakteristieke van Bosch en Duin behouden moet blijven en dat we een conserverend beleid voeren voor dit gebied. Daar staan we nog steeds voor.’ Dit schrijft het college in hun antwoord aan de D66.

Op de vraag over op welke wijze de Raad was ingelicht over de plannen, geeft het college aan dat de plannen ter inzage op het gemeentehuis hebben gelegen en er dus ook een herziening had kunnen worden ingediend. Het college geeft ook aan in gesprek te gaan met de bewoners van Bosch en Duin, om meer duidelijkheid te geven aan de ontwikkelingen en zo recht doen aan de afspraken in de structuurvisie.