De met ophef omringde documentaire Jesse over GroenLinks-leider Jesse Klaver werd afgelopen woensdagavond vertoond in Theater Figi. Als speciale gast was Wijnand Duyvendak aanwezig.

Voordat de documentaire begon sprak GroenLinks-Zeist bestuurslid Hans Snel het publiek van zo’n dertig mensen toe om de loop van de avond toe te lichten. Gedurende de documentaire werd er gelachen om uitspraken van Jesse Klaver tegen andere politici, maar ook om CDA-leider Sybrand Buma werd gelachen. De sfeer in de zaal was dan ook gemoedelijk.

Na afloop kwam Hans Snel voor het publiek staan om de meningen te peilen over de documentaire. Op de vraag of het de 8 euro entree waard was stak iedereen lachend zijn hand omhoog. Daarna kondigde Snel het interview met de speciale gast Wijnand Duyvendak aan. Duyvendak is bekend als oud-politicus van GroenLinks en was de landelijke campagneleider tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

Voordat het interview begon stelde Snel een aantal vragen aan het publiek. Daaruit bleek dat zo’n twintig mensen in de zaal de afgelopen verkiezingen op GroenLinks hebben gestemd. Van alle gasten was ongeveer twintig procent lid van GroenLinks. Eén bezoeker is puur uit nieuwsgierigheid de documentaire komen bekijken zonder affiniteit te hebben met GroenLinks.

Wijnand Duyvendak vertelde dat de documentaire vooral de Haagse kant van het verhaal laat zien. Hij had verwacht dat de film veel meer zou vertellen over de landelijke campagne, maar hij kon geen invloed daarop uitoefenen. Filmmaker Joey Boink mocht immers zelf bepalen wat er wel en niet getoond werd. Duyvendak vertelde dat er door zijn team veel vernieuwende dingen werden gedaan. Dat verwachtte hij ook in de documentaire terug te zien. Daarom vond Duyvendak het aanvankelijk vreemd dat de documentaire Jesse genoemd werd, maar gaf na het zien van de film wel toe dat het logisch is dat de film zo heet. Het gaat namelijk veel over Jesse Klaver als persoon, en niet zozeer over de tactieken die GroenLinks heeft toegepast om zetels te winnen.

Volgens Duyvendak is het jammer dat er nog voor de film uitgezonden zou worden op de NPO al veel verwijten kwamen van onder andere de PVV en Forum voor Democratie. Er werd gezegd dat het een propagandafilm zou zijn. “Het zou een leuk begin van het seizoen moeten worden met een inkijkje in de campagne en daarmee ook het leven van Jesse Klaver.” Hij betreurt dat er zoveel meningen al zijn gevormd door mensen die de film nog niet hebben bekeken. “Ik denk namelijk dat het voor de mensen die het daadwerkelijk zien echt een mooi product is.” aldus Duyvendak.

Na het verlaten van de zaal was Wijnand Duyvendak ook beschikbaar om wat vragen te beantwoorden. Op de vraag wat hij zelf van de documentaire vindt zegt hij dat het erg lastig is om dat te beoordelen. Hij heeft zelf zo dichtbij het proces gestaan, dat geeft een andere kijk. En zeker ook omdat hij er zelf een paar keer in voorkomt. Hij vond de film echt mooi, maar toch benadrukte hij wederom dat hij het erg jammer vond dat er zoveel aandacht werd besteed aan de Haagse kant van het verhaal. “Het laat heel weinig zien wat er verder in het land is gebeurd en wat we online hebben gedaan. Je moet (als documentairemaker) altijd keuzes maken. Dit heeft Joey ervan gemaakt en ik vind het geweldig dat dit er is.”