Steeds meer mensen zijn bewust bezig met duurzame energie. Ook worden er veel duurzame projecten opgestart. Een van die projecten is Spoorzon. Het project werd gedaan bij basisschool het Spoor. Op het schoolgebouw zijn 92 zonnepanelen aangelegd, die gefinancierd werden door buurtbewoners en ouders. Onze verslaggeefster Charlotte sprak met de voorzitster Evelien Raap over het project.