De gemeente Zeist organiseert op donderdag 30 november een inloopbijeenkomst over drie verschillende ontwerpen die zijn gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte van winkelcentrum Kerckebosch. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners de plannen inzien en hun mening geven. De gemeente neemt de aanbevelingen mee in het besluit van het definitieve ontwerp. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het informatiecentrum Kerckebosch.

Op eerdere bijeenkomsten in oktober waren er veel reacties gekomen op het voorlopige ontwerp. Daarom is er op 30 november een nieuwe bijeenkomst georganiseerd waar nog twee andere ontwerpen worden gepresenteerd. Deze voorstellen krijgen allemaal een toelichting. Inwoners zijn van vier uur ‘s middags tot acht uur ’s avonds welkom de plannen in het informatiecentrum te bekijken.

Het is de wens van het College van burgemeester en wethouders om de openbare ruimte te verbeteren, zo is te lezen op de site van de gemeente. Door de openbare ruimte te verbeteren past het meer bij de vernieuwde wijk Kerckebosch. De herinrichting van de openbare ruimte betreft de bestrating, parkeervakken, fietspaden, straatmeubilair en het groen dat rond het winkelcentrum moet komen. De drie ontwerpen verschillen op deze aspecten van elkaar.