Wouter Catsburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP Zeist, is druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hij vertelt over zijn partij en zijn standpunten. "Je weet wat je aan ons hebt."

Hoe bereidt u zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen? 

Al zo’n twee jaar van tevoren ga ik ideeën opdoen voor thema’s, aandachtspunten, slogans en acties. Die schrijf ik dan op. Ongeveer een jaar van tevoren ga ik met de fractie en het bestuur nadenken over het programma, kandidaten en het proces op weg naar de verkiezingen. In de tussentijd gaat het normale politieke werk uiteraard gewoon door. Zo rond de zomer gaan we aan de slag met het verkiezingsprogramma. Dit is een langdurig proces van schrijven, schrappen en voortdurend keuzes maken over ‘waarom willen we wat?’ We kiezen ervoor om een uitgebreid verkiezingsprogramma te schrijven met een uitleg over onze keuzes. Alleen wat roepen is makkelijk, maar door ook de ‘waarom-vraag’ te beantwoorden maken we aan de kiezers duidelijk waar we voor staan en dat er een consistente lijn in onze standpunten zit.  Het maken en finetunen van het verkiezingsprogramma vergt verreweg de meeste tijd. Daarna gaan we het proces in van posters en flyers ontwerpen, onze strategie bepalen wat betreft sociale media enzovoort. Omdat we een kleine partij zijn komen veel taken neer op een klein aantal mensen. Als alle voorbereidingen gedaan zijn gaan we twee maanden van campagne voeren in met veel debatten. Zoals mensen van mij gewend zijn in de raad bereid ik debatten ook altijd goed voor. Je weet soms niet welke stellingen er zijn, zoals bij het jongerendebat van afgelopen dinsdag, maar je kan je wel goed inlezen op de doelgroep. Voor mij ook weer een goed moment om te leren en meer te weten te komen over wat er in Zeist speelt.

Uw partij is nu, met twee zetels, een van de kleinere partijen van de gemeente. Hoe denkt u de stemmers voor uw partij te kunnen winnen? 

Over het algemeen hebben we een trouwe achterban. Toch is er wel ruimte voor groei. Het is niet vanzelfsprekend dat kerkelijken automatisch op een christelijke partij stemmen. Binnen die doelgroep kunnen we door nog duidelijker aan te geven waar we voor staan – duurzaamheid, veiligheid en aandacht voor de zwakkere in de samenleving – nog groei realiseren. Dit blijkt ook uit de peilingen. Het enige wat we kunnen doen is keihard werken en laten zien wat we voor het land en voor Zeist kunnen betekenen. Laten zien dat wij partijen zijn die ergens voor staan, duidelijk zijn. Je weet wat je aan ons hebt, en dat is voor de huidige kiezer ook wat waard gezien het grote wantrouwen dat er is. Bewoners die de lokale politiek volgen kennen onze standpunten en degelijkheid. Ze weten dat we altijd met een goed afgewogen en gemotiveerd standpunt komen. Dat wordt gewaardeerd, ook door niet-christenen. Als we deze groep mensen tot ambassadeur kunnen maken zullen ook niet-kerkelijken eerder geneigd zijn op ons te stemmen. We merken namelijk dat onze standpunten ook niet-christenen erg aanspreken – op sociaal en duurzaamheid wat ‘linkser’ en wat betreft normen en waarden wat ‘rechtser’. Helaas horen we te vaak: “We zijn het helemaal eens met jullie standpunten, maar jammer dat jullie christelijk zijn.” En vaak zie je dan toch in het kieshokje dat de kiezer het niet aandurft. Als we dat denken kunnen doorbreken is groei zeker mogelijk.

Op landelijk niveau zijn de ChristenUnie en de SGP twee verschillende partijen, hoe werkt dit op het lokale niveau in Zeist? In hoeverre heeft de samenwerking tussen de ChristenUnie en de SGP invloed op de standpunten van elke partij?

Op lokaal niveau werken we al heel lang samen. In de ruim twintig jaar dat ik politiek actief ben is er maar één raadsperiode geweest dat we aparte lijsten waren. In Zeist verschillen de ChristenUnie en SGP niet zo veel van elkaar. Dit is overigens in lang niet alle plaatsen het geval. Er spelen lokaal natuurlijk ook veel minder ‘principiële’ kwesties. Het is nog niet voorgekomen dat we in vraagstukken verschillend gestemd hebben. We zijn beide christelijksociale partijen die duurzaamheid en opkomen voor de zwakkeren hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Er wordt weleens aangegeven dat, omdat we samenwerken met de SGP, dit de ChristenUnie stemmen kost. Maar we willen kijken wat ons bindt en niet waarin we verschillend zijn.

U was afgelopen dinsdag aanwezig bij het Jongerendebat, waar u de Professionalprijs in ontvangst heeft mogen nemen. Hoe was dat en hoe was het om voor de verandering in debat te gaan met jongeren? 

Zo’n prijs winnen is een heerlijk gevoel. Zeker ook omdat de jury geen koekenbakkers  waren, maar er professionele mensen in zaten. Het is een bevestiging van wat we regelmatig terughoren. Dat we goed meedoen in het debat, weten wat er speelt en ons standpunt duidelijk naar voren brengen. Omdat het voor mij mijn eerste raadsperiode is, is het wel een oppepper.
Met jongeren in debat gaan is erg leuk. Het geeft je weer een heel nieuwe blik op zaken. We debatteren natuurlijk vooral met ‘politici’ die gepokt en gemazeld zijn en daarom zijn debatten vaak voorspelbaar. De jongeren waren fris, benaderen problemen heel anders en zijn verbaal bijzonder sterk. Mijn medewinnaars waren ontzettend knap in het verwoorden van hun standpunt. Beiden hadden hun eigen stijl die lekker anders was dan we gewend zijn.
De Jongerenraad vind ik erg waardevol. Jongeren zijn vaak recht voor zijn raap. In een van de laatste bijeenkomsten van de jongerenraad gaf één van de jongeren mij aan dat hij het volstrekt belachelijk vond dat er christelijke politieke partijen waren. In het normale politieke leven krijg ik die vraag nooit omdat iedereen het accepteert. Ik stond een beetje perplex dat iemand zo dacht, maar was achteraf ontzettend dankbaar voor die vraag. Het bracht me namelijk weer terug naar de essentie van waarom ik in de politiek zit en waarom ik een christelijke partij vertegenwoordig.