Het voorstel om een houtenergiestation te bouwen bij zwembad Dijnselburg is al langer een hot topic in Zeist. Er is veel tegenstand van de inwoners van Zeist. Verschillende petities duiken op en die zijn samengesmolten tot HoutEnergieFabriekNee. Met meer dan een duizend handtekeningen hebben burgers hun stem kunnen laten horen en die stem zei: ‘‘wij willen geen houtenergiestation!’’ Bij de raadsvergadering op 6 december staat het voorstel weer op de agenda, de fracties gaan stemmen of ze het voorstel steunen of niet.

De vergadering opent met een ordevoorstel van de VVD. Het voorstel is om het stemmen over de komst van een houtenergiestation van de agenda te halen. Dit met de reden dat ze vonden dat er eerst goed gesproken moest worden met de inwoners van omliggende wijken. Op het energiestation zou hout- en snoeiafval gestookt worden om energie op te wekken voor zwembad Dijnselburg, de L-flat en de Geroflat in Vollenhove. Hierdoor komt er meer CO2 in de lucht. Dit kan ervoor zorgen dat Zeist de milieudoelstelling om in 2030 energieneutraal niet haalt. De motie wordt door de ruime meerderheid van de raad gesteund, dus het beslissen over het energiestation wordt uitgesteld.

Hoewel een groot deel van de raad de motie steunden, was er wel geluid om de mensen die speciaal voor dit onderwerp gekomen waren wel duidelijkheid te geven. Nadat er gestemd was voor het eerste ordevoorstel, werd er een tweede ingediend waarin de raad het college twee dingen vraagt. Het eerste is om in gesprek te gaan met de inwoners en het tweede is om met een stappenplan te komen die leidt tot de realisatie van de milieudoelstelling van 2030.

Initiatiefnemers van de petitie HoutEnergieFabriekNee, Ellie Platt en Stefan van Aalst zijn blij met het uitstel. ‘We zijn blij dat er naar de burgers wordt geluisterd’ zegt Platt. Van Aalst zegt dat hij al over de volgende stappen denkt. ‘Het is belangrijk dat het plan voldoende mogelijkheid biedt zodat iedereen zich thuis voelt in Zeist’ aldus van Aalst. Henk Ruiter woont in de buurt van waar het energiestation zou komen. Ook hij is zeer tevreden met de uitslag. Ruiter ziet twee rokende schoorstenen op de horizon zeker niet ziet zitten, maar hij vindt zegt het idee van hout stoken voor energie nog wel erger. ‘Het is gewoonweg primitief’, zegt hij.