De gemeenteraad van Zeist heeft donderdagavond gesproken over de bouw van een Islamitische begraafplaats. Zeistenaren met een Islamitische afkomst pleiten voor een gescheiden begraafplaats zodat ze hun eigen begrafenissen kunnen houden.

Dit kwam naar aanleiding van een verzoek van de Islamitische gemeenschap in Zeist. Het verzoek werd in april dit jaar ingediend door de gemeenschap, die aangeeft dat hier behoefte aan is onder de Islamitische mensen in Zeist.

De Islamitische gemeenschap wil een gescheiden begraafplaats, zo lieten ze nogmaals weten tijdens de raadsvergadering dat het voor hun erg belangrijk is. Er zijn namelijk eisen verbonden aan een Islamitisch graf: de overledene moet richting Mekka liggen en een van de belangrijkste dingen: de overledene moet een eeuwige grafrust hebben. De gemeente Zeist kondigde aan dat ze daar nog niet mee akkoord kunnen gaan. De onderhoudskosten daarvoor zijn veel hoger dan een niet-Islamitisch graf.

Er zijn al enkele Islamitische graven op de begraafplaats in Zeist. Imam Mustafa Ajabroune ziet toch liever het Islamitische deel gescheiden: ‘Een tennisclub en een voetbalclub sporten toch ook niet samen’.
Ook Zeistenaar Ahmed el Malky pleit voor hetzelfde, hij is eind april gestart met het inzamelen van handtekeningen en heeft daarbij meer dan 1150 handtekeningen verzameld binnen een paar dagen.
Aisha Pijnenburg was ook aan het woord namens Amanah Uitvaart om meer argumenten te geven waarom het belangrijk is dat de begraafplaats er komt.

Gert van Doleweerd, die sprak namens de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats, is de oppositie en zei juist dat een Islamitische begraafplaats helemaal niet nodig is: ‘Islamieten kunnen in Zeist worden begraven volgens hun wensen’.

Uiteindelijk bepaalde de gemeente Zeist dat dit wetsvoorstel, zonder debat, rechtstreeks naar de raad mocht gaan. Op 9 oktober bepaalt de raad of het wetsvoorstel wordt aangenomen.