Valpreventie is in Zeist een nieuw initiatief van de thuiszorg en de praktijkondersteuning van de huisartsen. Fysiotherapeut Viktor Berkhout geeft een voorlichting over valpreventie waarin hij mensen oefeningen leert om het balans te versterken en om het evenwicht in controle te houden.

Valpreventie is vooral van toepassing op ouderen en minder mobiele mensen, omdat zij fragieler zijn vanwege ouderdom, operaties of slecht ter been zijn. Met deze cursussen kunnen zij leren hoe zij hiermee omgaan en wat zij moeten doen als ze wel vallen. Er wordt niet alleen gelet op de preventie, maar ook op de gevolgen, zoals wat een persoon moet doen als zij zijn gevallen of hoe ze precies moeten vallen zodat de kans op botbreuken zo min mogelijk is.

Wij waren bij de voorlichting en hebben gesproken met fysiotherapeut Viktor Berkhout en zijn stagiaire Fleur van Schaik.