De gemeente Zeist heeft afgelopen week besloten om verkeersregelaars in te zetten op de Schaerweijdelaan en de Jacob van Lenneplaan. De aankomende tijd zijn er verkeersregelaars te vinden, die de veiligheid vooral in de spits zullen waarborgen. Na veel klagen hebben de omwonenden eindelijk gekregen wat zij willen, meer rust op de weg.

Bij de reconstructievoorschriften van de gemeente Zeist behoorde de verandering van de kruising. De stoplichten die aan de kruising te vinden waren zijn enige tijd geleden al verwijderd, maar volgens de bewoners is dit niet ten goede gekomen voor de veiligheid van de overstekende fietsers.

Volgens de officiële bekendmakingen van de gemeente Zeist, zijn de stoplichten verwijderd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Hierdoor zal de intensiteit van voertuigen toenemen, waardoor volgens de gemeente de verkeerssnelheid afneemt. De Jacob van Lenneplaan zal voor zowel de voetgangers als de automobilisten toegankelijker worden.

Binnenkomende klachten

Bij de gemeente zijn vele klachten binnengekomen over gevaarlijke situaties die zich op de kruising voordoen. Een bewoner die in de buurt van de kruising woont, is gelukkig met de komst van de verkeersregelaars. ‘’Eindelijk hebben we rechtvaardigheid gekregen voor onze klachten, al had deze kruising natuurlijk nooit op deze manier aangepast moeten worden’’, aldus een bewoner van Zeist-Oost. Ook is er een medebewoonster teleurgesteld over het eerder genomen besluit, dat de stoplichten zijn weggehaald. “Deze reconstructiefout zorgt voor gevaarlijke situaties”, aldus een bewoonster uit de buurt.

Wanneer de kruising weer veilig wordt verklaard, zonder dat er verkeersleiders nodig zijn, is momenteel niet duidelijk. De gemeente vertelt dat de gevaarlijke situaties komen door de omleidingsroute, het is hierdoor namelijk drukker op de kruising. Wanneer de omleidingsroute wordt opgeheven, zullen de verkeersleiders volgens de gemeente niet meer nodig zijn.

Het belangrijkste aspect op dit moment volgens de bewoners is dat, de fietsers weer in veiligheid over kunnen steken. “Denk dus niet altijd, dat alle veranderingen, verbeteringen zijn”, aldus een bewoner.