Op 7 november word besloten over het wetsvoorstel Versnelde Huisvesting. Deze wet gaat over bevoegdheden van de gemeente over bouwprojecten van sociale huurwoningen en/of middeldure huur.

Het voorstel wat klaar ligt kan de procedure van het aandienen van een bouwproject tot de uiteindelijke uitvoering verkorten tot 3 tot 6 maanden. Deze projecten staan buiten de reguliere woningbouw plannen, en zouden zonder deze wet een lang proces van goedkeuring moeten doorgaan via het Besluit omgevingsrecht(Bor).

De projecten die in aanmerking kunnen komen bij deze regeling moeten aan enkele voorwaarden voldoen. De woningen moeten 50% sociale en/of middeldure huurwoningen zijn. Dit in de gedachte dat de druk op de sociale huurmarkt groot is in Zeist. Enkele voorbeelden werden genoemd zoals transformatie van kantorenflats naar huurwoningen en noodgebouwen transformeren naar appartementencomplexen.

Na 2 jaar wordt de wet geëvalueerd of deze gewensten effecten heeft die de gemeente in het hoofd had. De wet kan als voorloper gezien worden op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking gesteld wordt via de overheid, dit komt doordat het College van B&W meer zeggenschap krijgt over omgevingsrecht.