Evert Jan Ouweneel is cultuurfilosoof met een jarenlange ervaring in het beschrijven van grote maatschappelijke ontwikkelingen. In het Figi Theater in Zeist gaf hij een lezing en redactrice Michelle mocht hem daar ontmoeten.

De laatste tijd worden we bang gemaakt met de Islam. In de bovenstaande audioslideshow hebben we gehoord hoe cultuurfilosoof Evert Jan Ouweneel denk over de islam, maar hoe denken de Zeistenaren daar over?