De daling van het aantal leden van openbare bibliotheken is sinds 2016 tot een stilstand gekomen, dat meldt het CBS. Verslaggeefster Biba Vergouwe sprak met het afdelingshoofd van de Idea bibliotheek in Zeist, Els Wiekeraad, over hun aanpak om de doelgroep te interesseren voor de bibliotheek en haar activiteiten en vroeg haar wat hun voornaamste doel is wat betreft publieksparticipatie.