De jaarwisseling is dit jaar rustig verlopen. Ook voor hulpdiensten was de jaarwisseling overzichtelijk en beheersbaar. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Koos Janssen die hij aan de raad schreef.

De schade aan gemeente-eigendommen was rond de €8.000,-. De bedragen van voorgaande jaren is variërend tussen de €5.500,- en €22.000,- blijkt uit de brief aan de raad. Ook waren er twee autobranden maar de andere schades waren niet anders dan vorig jaar.

Net als vorig jaar zijn dezelfde vuurwerkvrije zones weer ingevoerd meldt persvoorlichter Hugo Zelders. “Drie jaar geleden zijn er in Zeist vuurwerkvrije zones tot stand gekomen na overleg met initatiefgroep Vuurwerk vrije zones Zeist en na de politiek besluitvorming in de raad.” Meldt Zelders. De vuurwerkvrije zones zorgen voor minder overlast in de wijken. De scholen mogen volgens Zelders voor hun eigen aanpak kiezen als het gaat om voorlichting over het gebruik van vuurwerk.

René Scheffer, adviseur veiligheid bij gemeente Zeist, meldt dat er momenteel nog geen plannen zijn om te zorgen voor meer vuurwerkvrije zones, eerst wordt nagegaan of hier draagvlak voor is in de buurten. Het is niet bekend of er bewoners zijn geweest die buiten de vuurwerkvrije zones vuurwerk hebben afgestoken.

Scheffer zegt dat er bij de politie dit jaar niet veel is veranderd  in vergelijking met met de vorige jaarwisseling. Het aantal Buitengewone Opsporingsambtenaren ook wel Boa´s genoemd, is tijdens deze jaarwisseling wel van twee naar vier man gestegen tijdens de middag- en avonddienst. “De problematiek is in de avond en nacht meer gerelateerd aan de openbare orde en daar is de politie bij uitstek bevoegd.”

Al voor de jaarwisseling zijn de Boa’s samengekomen en toegesproken door wethouder Marcel Fluitman die ze een hart onder hun riem heeft gestoken. Medewerkers van Service en Onderhoud en ook Boa’s zijn gedurende de week voor de jaarwisseling de gemeente gaan scannen op gevaarlijke situaties en risicovol materiaal dat weggehaald zou moeten worden.

Afvalbakken en containers in de buurt van het winkelcentrum en op andere hotspots werden afgesloten, wat vorig jaar niet mogelijk was. Ook werd er door middel van flyers op vuurwerkverkoopplaatsen op geattendeerd wat voor bedragen schade veroorzakers moeten betalen.

De Boa’s hebben door middel van het nieuwe geluidsdetectiesysteem dat dit jaar is ingevoerd ook de eerste jongeren kunnen betrappen op het gebruik van vuurwerk met te harde knallen. Als er sprake was van illegaal vuurwerk werd de zaak overgenomen door de politie. Het geluidsdetectiesysteem wordt momenteel geëvalueerd.

Na de jaarwisseling heeft de RMN ervoor gezorgd dat de vuurwerksresten werden opgeruimd. Ook de bewoners hebben hier en daar een handje meegeholpen door al hun resten op de stoep neer te zetten zodat ze weg niet beschadigd zou worden.