In elf jaar moet het energieverbruik van Zeist gehalveerd zijn. Dat staat in het nieuwe Energieplan dat dinsdag 12 februari is overhandigd aan de gemeenteraad. Hoe wil de gemeente die doelstelling halen in zo’n korte tijd?

Op verzoek van de gemeente heeft de organisatie Samen Duurzaam Zeist een energieplan opgesteld en overhandigd aan de gemeenteraad, met daarin doelen om Zeist in het jaar 2030 ‘klimaatneutraal’ te maken. Daarvoor moet dus het energieverbruik gehalveerd worden, maar de energie moet ook afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Wat houdt dat in voor het dagelijks leven van de Zeistenaren? Denk aan het gebruik windmolens of warmte uit diepere lagen van de aarde als nieuwe energiebron. Gas zal daarvoor moeten verdwijnen uit bedrijven en huishoudens, en bedrijven en huizen moeten worden gerenoveerd voor betere isolatie, wat energiebesparend is. Een groep betrokken Zeistenaren is het met een aantal punten in het Energieplan niet eens, en heeft dit opgeschreven in een oplegnotitie. Die is ook overhandigd aan de gemeenteraad, en die zullen de kritiek meenemen in het proces.

Volgens raadslid Falco van ’t Riet van Groen Links Zeist kan er nog een boel veranderen: ‘De impact van de energietransitie is groot voor de inwoners van Zeist. Sommige dingen doet ieder op zijn eigen tempo, zoals het isoleren van je eigen woning of het kiezen van een duurzamere vorm van mobiliteit, andere zaken moeten we samen doen zoals het aanleggen van een warmtenet of zonneweide.’

Toch is het plan nog niet heel concreet. Het beter isoleren van gebouwen bijvoorbeeld, is een brede doelstelling. Hoeveel gebouwen er moeten worden gerenoveerd en hoe snel is nog onduidelijk. Dat geldt ook voor andere doelstellingen. Wanneer volgt er dan meer duidelijkheid?

Naar verwachting verschijnt er in het voorjaar een plan, het Routeplan, waarin concreter staat beschreven welke stappen de gemeente gaat ondernemen. Dat plan stelt de gemeente zelf op, aan de hand van het eerdere energieplan. Uit het Routeplan zal blijken wat er de komende elf jaar op het gebied van duurzaamheid zal gaan veranderen in het leven van de Zeistenaren.

‘Zeist heeft met de Brede Milieu Visie ambitieuze doelen gesteld. Op dit moment worden plannen gemaakt om deze doelen te bereiken’, vertelt raadslid van ’t Riet. ‘Met name voor die dingen die we samen moeten doen is het van belang dat er draagvlak is in de samenleving. Het milieubewustzijn van de inwoners van Zeist is goed maar kan nog beter. Elke burger kan elke dag zijn steentje bijdrage aan een schonere wereld.’

Tips, vragen of opmerkingen voor de redacteur? Stuur een mail naar lucas.boerwinkel@student.hu.nl