Op woensdag 20 maart mag er weer worden gestemd. Ditmaal voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Maar wat is voor u, als inwoner van Zeist, het belang om hiervoor een stem uit te brengen? Wat doen de Provinciale Staten en het waterschap nou eigenlijk?

Zeist valt onder de provincie Utrecht. Provincie Utrecht heeft 49 zetels te herverdelen. De afgelopen 4 jaar heeft de raad uit 11 partijen bestaan waar de VVD, D66 en CDA de grootste waren. De Provinciale Staten bepalen de richtlijnen voor de provincie en controleren het werk van de Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerde Staten zijn het dagelijks bestuur van de provincie.

De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Dit houdt in dat de provincie bepaalt hoe de ruimte wordt ingedeeld. Denk hierbij aan wegen en spoorwegen. Maar ook waar agrarische- en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen moeten komen. Het milieubeheer is eveneens een taak van de provincie. Ook het openbaar vervoer en de toezicht op gemeenten zijn dingen waar de provincie zich mee bezighoudt.

Ook kan er woensdag worden gestemd voor de waterschappen. Zij houden zich voornamelijk bezig met het controleren van de conditie van dijken en het waterpeil in sloten en kanalen. Maar ook het zuiveren van afvalwater van huishoudens en bedrijven. De werkzaamheden van het waterschap wordt weer gecontroleerd door de provincie. In Utrecht zijn er vier waterschappen waar op kan worden gestemd.

Indirect heeft uw stem tijdens de Provinciale Statenverkiezingen ook invloed op het landelijk bestuur. De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Eerste Kamer nemen wetsvoorstellen aan of werpen ze af. Deze komen vanuit de Tweede Kamer. De samenstelling van de Eerste en Tweede Kamer verschillen van elkaar.

Dit betekent dus dat u niet alleen stemt voor uw provincie Utrecht, maar indirect ook voor het landelijk bestuur. Woensdag kunt u van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. In de nacht van 21 maart wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt. 25 maart is de definitieve uitslag bekend.