Annemieke Pluijgers is lijsttrekker van de SP Zeist en samen met haar partij zijn ze zich druk aan het voorbereiden op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Ze legt uit wat de belangrijkste punten zijn van hun verkiezingsprogramma en hoe zij campagne voeren.

De SP Zeist heeft veel op hun verkiezingsprogramma staan voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Een van hun speerpunten is omtrent het midden- en kleinbedrijf (MKB). “We willen echt contact aanhalen met de ondernemers. We hoeven niet hun handje vast te houden, maar we willen wel weten wat er bij hen speelt. Dat vinden we heel belangrijk. Pas geleden was er een fout ontstaan rond het wel of niet open mogen op tweede kerstdag. Er werd een e-mail verstuurd vanuit de gemeente dat ze gesloten moesten blijven, terwijl ze eigenlijk open mochten gaan. Verschillende ondernemers zijn daarvan te laat op de hoogte gebracht, waardoor er bestellingen werden geannuleerd. Dat kan natuurlijk gebeuren. Een fout maken is menselijk, daar zal je ons niet over horen”, vertelt Pluijgers. Vervolgens werd er vanuit de gemeente een telefoontje gepleegd en vertelden ze de ondernemers dat ze een claim in konden dienen. Er waren uiteindelijk twee zaken onterecht dicht gegaan op tweede kerstdag. “Wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente op zulke momenten naar de ondernemer toestapt en met hen aan tafel gaat zitten om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We vinden het belangrijk dat we het MKB versterken en dat de communicatie met het MKB beter moet.”

Daarnaast wil de SP Zeist zich richten op de zwemlessen. “Wij willen heel graag een zwempas introduceren. Dat is een plan van de SP Zeist zelf. In verschillende gemeenten willen ze schoolzwemmen terug hebben. Ook verschillende partijen in Zeist hebben dat op hun verkiezingsprogramma staan. Wij hebben onder de scholen enquêtes gehouden en gevraagd in hoeverre dit haalbaar en wenselijk is. Uit de enquête bleek dat het heel veel tijd gaat kosten en het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Het zorgt ervoor dat je niet fatsoenlijk een zwemdiploma kan halen omdat er heel veel geregeld moet worden. Dat vinden wij van de SP een slechte oplossing en we hebben er vervolgens over nagedacht.” Uiteindelijk kwamen ze met het idee voor de zwempas. Dat is een pas die de gemeente kinderen van vijf jaar aanbiedt, waarmee ze zwemlessen voor het A-diploma kosteloos kunnen volgen. “Op die manier worden alle kinderen bereikt en bouw je een band met de burgers. Daarnaast is er meer garantie dat de kinderen hun A-diploma halen en veilig zijn in het water, wat natuurlijk het belangrijkste is. Wij denken dat kinderen zo sneller hun diploma zullen halen dan wanneer ze met een hele klas één keer in de week een halfuurtje gaan zwemmen.”

“Ook willen wij een volwaardig politiebureau in Zeist”, vervolgt Pluijgers. Momenteel kan er namelijk in Zeist alleen tijdens de kantooruren aangifte gedaan worden. “Wij willen het politiebureau bereikbaarder maken voor onze burgers en daarmee ook het gevoel voor veiligheid vergroten. Het zou natuurlijk heel vervelend zijn als iemand de politie belt en vervolgens geen antwoord krijgt. Dat geeft een onveilig gevoel bij mensen. We vinden dat een plaats met 63.000 inwoners een volwaardig en goed bemand politiebureau moet hebben.”

Als laatste vertelt Pluijgers over de spoedeisende hulp- en huisartsenpost. Op dit moment is er namelijk nog geen spoedeisende hulppost in Zeist. “We vinden het heel belangrijk dat de spoedeisende hulppost terug komt en er een goede huisartsenpost komt die 24 uur open is. Deze gingen vroeger altijd hand in hand. Als je bij de huisarts kwam en er was toch meer spoed dan er werd gedacht, dan kon je meteen door naar de spoedeisende hulp. Nu moeten mensen voor de spoedeisende hulp naar Utrecht, dat toch moeilijker te bereiken is. Het is van levensbelang voor de burgers in Zeist en we vinden het belachelijk dat je hiervoor nu helemaal naar Utrecht moet uitwijken.”

21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De SP Zeist houdt zich al volop bezig met campagne voeren. “We proberen als voorbereiding zoveel mogelijk mee te doen aan debatten, want dat is de beste manier om te vertellen wat je wilt en kan. Er wordt bij een debat ook veel gevraagd wat je als gemeente niet in de hand hebt en dat kunnen we dan ook goed uitleggen.” Er zullen flyeracties plaatsvinden en de mensen van de SP zullen haar verkiezingsprogramma uitdelen. Ook zijn ze actief op sociale media om zo veel mogelijk mensen te informeren. “We proberen als SP altijd bereikbaar te zijn”, vertelt Pluijgers.

“Ik ga niet voorspellen hoeveel zetels wij gaan halen. Wij vertellen gewoon ons verhaal en wij kijken vervolgens wat de mensen ervan vinden. Als ze zich erin herkennen kunnen ze op ons stemmen. Als ze een andere partij de kans willen geven is dat ook goed, zolang mensen maar gaan stemmen op 21 maart!”