CDA en GroenLinks hebben bekendgemaakt dat er een motie wordt ingediend tegen het gebruik van knalvuurwerk en vuurpijlen. De vuurwerkdiscussie groeit snel, zowel op landelijk als lokaal niveau. Zeist.hu.nl ging in gesprek met Ronald Camstra, fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, over de aankomende motie.

Wat is het plan?

CDA en GroenLinks dienen op 14 januari tijdens de raadsvergadering een motie in voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het kabinet kwam rond juli afgelopen jaar met een verbod op gevaarlijk vuurwerk, maar dit vindt Ronald Camstra (GroenLinks Zeist) niet genoeg: ‘Er is nog steeds heel veel maatschappelijke onvrede over het lastigvallen van hulpverleners en over mensen die ernstig letsel oplopen door ongelukken met vuurwerk, daarom gaat de motie over al het vuurwerk dat kan worden gegooid of geschoten.’

De motie gaat over al het vuurwerk dat kan worden gegooid of geschoten.

De motie is onderdeel van een bredere discussie. Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in juni komt er een motie aan de orde voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De gemeenten willen de krachten bundelen om een oproep te doen aan Den Haag, zodat de regering de kwestie goed gaat regelen. De motie die CDA en GroenLinks in Zeist op tafel leggen is dus een oproep aan het college van burgemeester & wethouders om de motie die op het congres van VNG wordt gepresenteerd te steunen. Op 14 januari komt de gemeenteraad van Zeist bijeen om hierover te stemmen.

Waarom een verbod?

Volgens CDA en GroenLinks in Zeist is het cruciaal dat er een inperking van vuurwerk in Nederland komt, daar zijn volgens hen meerdere redenen voor. ‘Sommige mensen willen geen verbod, maar de feiten laten gewoon zien hoe gevaarlijk vuurwerk is. Ieder jaar belanden er weer meer mensen met verwondingen door vuurwerk op de intensive care, niet een paar maar honderden!’, zegt Camstra. Daarnaast wordt er rekening gehouden met dierenwelzijn en milieuvervuiling. Naast de CO2-uitstoot van afgeschoten vuurwerk komen er ook onderdelen van pijlen uit de lucht vallen, en dat vindt Camstra geen goede zaak: ‘Dit is een enorme belasting voor het milieu.’

Vuurwerk is op veel fronten bezwaarlijk.

Steeds meer mensen vinden vuurwerk ook vervelend worden, meent Camstra. Hij ziet op oudejaarsavond steeds minder mensen op straat. Daarnaast beginnen de knallen volgens hem steeds vroeger, ‘rond eind november hoor ik het eerste vuurwerk al. Dus op veel fronten is vuurwerk bezwaarlijk.’ Maar wat Camstra misschien nog wel het ergste vindt is dat hulpverleners met vuurwerk worden bekogeld terwijl zij hun werk proberen te doen.

Het CDA heeft volgens Camstra een behoorlijke omslag gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Toen kwamen er twee keer eerder moties voorbij voor een verbod op vuurwerk, waarbij CDA nog tegen stemde. Bovendien is de partij op landelijk niveau, voor zover bekend, nog steeds tegen een verbod. ‘Gelukkig ziet ook CDA Zeist nu in dat het op deze manier niet langer kan’, aldus Camstra.

Wat is de algemene opinie?

In het najaar ging GroenLinks langs de deuren van Zeister inwoners en heeft de algemene opinie over vuurwerk gepeild. ‘Ongeveer 60 tot 70 procent van de mensen wil af van particulier vuurwerk,’ vertelt Camstra, ‘en een groot gedeelte van die mensen vindt één centrale vuurwerkshow een goede oplossing.’

Veel burgemeesters lieten zich ook horen over de vuurwerkkwestie, waaronder de burgemeester van Zeist, Koos Janssen. Hij zei: ‘De maat is vol, het gaat zo niet langer en ondertussen laat Den Haag het maar afweten.’ De burgemeesters van onder andere Veenendaal, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug komen daarom met de motie tegen knalvuurwerk en vuurpijlen bij het congres van VNG. ‘Gelukkig uiten steeds meer mensen zich hierover’, zei Janssen, ‘ik hoop dat het gaat helpen.’

Korpschef van de politie Erik Akerboom is voorstander van een verbod. Hij ziet het aantal incidenten jaarlijks alleen maar toenemen, daarom pleitte hij rond de jaarwisseling al voor een beperking van de vuurwerkverkoop. Hij wil alleen nog maar veilig siervuurwerk op de markt, om het aantal incidenten per jaar te verminderen.

Ook Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van VVD in de Tweede Kamer, zei ‘ik ben niet doof en blind’ in een bericht op zijn Facebookpagina. VVD is op landelijk niveau nog altijd tegen een vuurwerkverbod, maar Dijkhoff beweerde op zoek te willen gaan naar ‘de juiste balans’.

De motie is een grote stap in de juiste richting.

‘Voor Zeist is deze motie een grote stap in de juiste richting’, zegt Camstra, ‘maar ik denk dat andere partijen ook zien dat deze maatschappelijke kwestie alleen maar groter wordt. Het CDA is nu in ieder geval om, dus het aantal voorstanders is weer groter geworden. Toch ben ik benieuwd hoe het op 14 januari zal aflopen.’