Wouter Catsburg is een geboren en getogen Zeistenaar. Hij is raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie. 47 jaar, getrouwd, drie kinderen en sport graag. Catsburg is nu 24 jaar actief in de politiek, heeft een commerciële achtergrond en zegt geen verstand van cijfers te hebben.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
In Zeist heb je de liberale SGP die in grote lijnen tegen de ChristenUnie aanschuurt. We hebben dan ook meer raakvlakken die ons met elkaar verbinden dan dat we elkaar afstoten. Ik wilde iets doen voor de maatschappij. Was wel al actief in hebt kerkenwerk maar vond het leuk om daarnaast politiek te doen. Na vier jaar fractieondersteuner geweest te zijn ben ik in het plaatselijk bestuur gegaan. Na tien jaar ben ik weer teruggegaan naar de fractie en werd politiek assistent. Ik ben inmiddels alweer drie jaar raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Waarom de ChristenUnie?
Ik groeide op in een RPF gezin. Ondanks dat vroeg de ChristenUnie aan mij of ik voor ze wilde werken. Ik voelde me meer thuis bij de ChristenUnie dan bij de RPF. Wij kijken positief naar de wereld, hoe mooier hoe beter. De ChristenUnie weet wat ze willen, we houden een rechte lijn vast met nadruk op de samenleving.

Waar streeft de ChristenUnie naar, wat houdt de partij in?
Wat ik al zei is dat wij vanuit een positieve houding de christelijke grondbeginselen vorm willen geven in de samenleving. Onze slogan dit jaar is dan ook “geef geloof een stem”. En dat willen we graag, liefde voor Christus. Wij willen dat er ruimte is voor Christus, voor ons en voor elkaar in de samenleving. Ons doel is om respect te hebben voor de samenleving, jezelf en je naasten lief te hebben. Daarnaast is duurzaamheid voor ons ook zeer belangrijk. Wij lenen de aarde en moeten deze En moeten deze met respect behandelen. We mogen de aarde niet misbruiken.

Wat betekent de ChristenUnie voor Zeist?
We zijn een kleine partij met weinig invloed. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat we serieus genomen worden. Wij kennen onze dossiers, zijn inhoudelijk sterk en creëren sfeer. Wij doen voorstellen, betrekken mensen in de raad en vragen ze wat ze van onze plannen vinden. Zo komen we verder. Neem de wijk Kerckebosch een prachtig voorbeeld, vernieuwd en heeft zelfs een prijs gewonnen voor mooiste openbare ruimte. Het begon allemaal bij de ChristenUnie. Het voorstel was om Kerckebosch over te dragen aan Utrechts landschap. Wij hebben daar nee tegen gezegd. Bewaar het stuk landschap want wie weet kunnen we er nog wat mee. Dat klopte. Het is een prachtige wijk geworden met nieuwbouwwoningen. Als kleine partij hebben we daar toch mooi een stempel op gedrukt. Dus ook kleine partijen kunnen grote dingen doen. We hebben toch aardig wat bereikt en dat is het leuke eraan.

Wat maakt de ChristenUnie nou zo uniek ten opzichte van andere partijen?
Wat ons uniek maakt is dat we eerlijk zijn. Wij blijven dicht bij onze principes, dat is onze kracht. We zitten sociaal aan de linker kant maar onze normen en waarde zijn rechts. Bij het invullen van stemwijzers zie je ook dat veel mensen uitkomen bij de ChristenUnie of SGP. Als die mensen dan ook nog voor onze partij kiezen, dan zouden we groter zijn. Alleen stemmen ze niet op ons omdat we duidelijk een christelijk karakter hebben terwijl onze standpunten dicht bij de mensen ligt. Links om of rechts om, Nederland is van oudsher een christelijke natie. De basis zit er dus wel in.

Mensen geloven niet snel meer wat er gezegd wordt door partijen. Hoe gaan jullie hier mee om?.
In Nederland moet je compromissen sluiten. Er is nooit 1 partij die het grootst is en een stempel kan drukken. Daarom sluiten partijen compromissen  en wijken daardoor van hun standpunten af. Wij doen dat niet. Een mooi voorbeeld van een compromis sluiten is dat van de D66, die veel studenten had die op hun stemde terwijl de D66 juist instemde op het invoeren van het nieuwe plan voor studiefinanciering. Dan vind ik dus dat ze het hebben laten afweten in de studentenwereld. Je wint er geen mensen mee als je iets zegt maar je weet niet of het lukt. Het is een spel dat je speelt.

Wat beweegt deze kleine gemeenschap nou om lid te worde en/of te blijven van de ChristenUnie?
Als je lid bent van de ChristenUnie dan heb je een stukje verantwoordelijkheid. Een morele verplichting om te ondersteunen. En het is leuk om te doen. Door lid te worden van de ChristenUnie geef je aan dat we goed bezig zijn. als mensen zich niet meer in een partij herkennen dan zeggen ze op. Als ze vinden dat je relevant bezig bent dan worden ze wel lid en nemen verantwoordelijkheid om de partij te vertegenwoordigen.

Wat doen jullie aan het werven van leden? En hoe doen jullie dit?
We zijn nu een grote actie begonnen voor het werven van leden. Ik ben zelf niet zo van het werven Mensen steunen liever goede doelen, Het is leuk als mensen lid worden, maar het moet vrije wil zijn. Mijn taak is meer om kiezers en stemmers binnen te halen. Het is lastig om te werven en als mensen zien dat we landelijk goed gaat dan denken ze er misschien over na. Als partij moet je wel iets doen om leden te krijgen. Het beste is dat je goed je best doet als partij, goed in het nieuws komen en dan komen ze vanzelf wel. Leden leveren en geld op en met het geld kunnen we weer dingen doen. Nu binnen de ChristenUnie voeren we campagne met folders en posters.