Het jaar is bijna voorbij en er is weer veel gebeurd in de gemeente Zeist. Met de jaarwisseling in het vooruitzicht wordt er nog even teruggekeken naar de gebeurtenissen van 2019. Zeist.hu.nl ging in gesprek met een aantal bekende mensen in Zeist, waaronder burgemeester Koos Janssen. Volgens de geïnterviewden zijn dit de belangrijkste nieuwsfeiten uit Zeist van afgelopen jaar.

‘Zeist is een veelzijdige gemeente, met een grote verscheidenheid aan mensen. We zijn een levendige gemeente en gaan goed met elkaar om. De groene longen van Zeist zijn erg belangrijk, met aan de andere kant de verstedelijking in het centrum. Het is een gemeente waarin mensen het op prijs stellen om in alle vrijheid te leven, maar ook verbonden willen blijven met elkaar. En dié diversiteit, in mensen en in bedrijvigheid, vind ik heel bijzonder’, vertelt burgemeester van Zeist Koos Janssen. ‘Alle facetten van het leven zijn te vinden in Zeist.’

Centrumvisie

‘Voor mij zijn veel gebeurtenissen van het afgelopen jaar van grote betekenis, toch denk ik dat mensen zich het meeste bezighielden met het verkeersplan voor het centrum en omgeving’, vertelt Janssen. Na jaren van discussie werd door de raad het besluit genomen om het centrum te verbeteren. ‘We wilden een mooiere bestrating, meer recreatiemogelijkheden, het groen behouden en meer concentratie van de winkels’, zegt Janssen, ‘en daar hoort ook het onderwerp verkeer bij.’

Het verkeer werd oorspronkelijk van en naar het centrum omgeleid via alternatieve routes, waar veel Zeistenaren ontevreden over waren. Het verkeersplan werd daarom afgelopen december deels teruggedraaid. ‘We hebben er ruim een jaar aan gewerkt’, vertelt de burgemeester. ‘Het centrumplan vereiste veel geduld, overleg en energie.’

‘Het heeft heel veel mensen in Zeist beziggehouden’, zegt Paul Koster, medebeheerder van Facebookgroep ‘Zeist’. In de groep worden veel belangrijke onderwerpen en pijnpunten aan de orde gesteld en besproken. Koster is om die reden erg betrokken bij het laatste nieuws over Zeist. Hij merkt dat het verkeersplan van de centrumvisie een bijzonder spraakmakend onderwerp was onder de Zeister bevolking. ‘Gelukkig is het nu opgelost’, zegt Koster. ‘Ik hoop dat het centrum weer wat opknapt en dat de mensen tevreden zijn en blijven.’

Burgemeester Janssen merkt dat de Zeistenaar inderdaad tevreden is met de veranderingen die dit jaar in het centrum hebben plaatsgevonden. ‘Voor mij als burgemeester is dit hét onderwerp geweest waar het de afgelopen maanden om ging. Ik woon natuurlijk zelf ook in Zeist, vlakbij het gebied waar het om gaat. Ik kon niet in het dorp rondlopen zonder dat mensen me over de verkeerssituatie aanspraken. Maar, nu alle dingen weer goed geordend zijn, kunnen we optimistisch het nieuwe jaar in!’

Dossier Den Dolder

‘De afsluiting van de spoorwegovergang in Den Dolder was voor mij het meest memorabele moment van het jaar’, vertelt Ronald Camstra, voorzitter van de fractie GroenLinks in de gemeenteraad van Zeist. ‘We hebben daarnaast onder andere veel gediscussieerd over de verkeerssituatie in het centrum en ook namen we belangrijke stappen richting verduurzaming. Maar het dossier Den Dolder was bijzonder, omdat het een punt zette achter een discussie die ruim 10 jaar gaande is geweest.’

De spoorwegovergang in Den Dolder was een punt van discussie vanwege de verkeersveiligheid. De overgang zorgde jarenlang voor meerdere ongelukken, mede door te korte spoorbomen. Om die reden werd er geopperd om de overgang definitief te sluiten. Verkeer kan hierdoor niet meer oversteken en moet omrijden. Dat was het grote discussiepunt, want winkels aan de andere kant van het spoor zijn zo minder bereikbaar. Begin oktober besloot de gemeenteraad met een brede consensus om de overgang definitief voor autoverkeer te sluiten. Fietsers en voetgangers kunnen het spoor nog wel oversteken of ze kunnen gebruikmaken van de in 2018 aangelegde fietstunnel.

‘Mijn kinderen fietsten vroeger ook over de spoorwegovergang op weg naar voetbal’, vertelt Camstra. ‘Op die manier waren er erg veel mensen persoonlijk bij deze kwestie betrokken. En om er dan eindelijk een punt achter te kunnen zetten vind ik heel bijzonder. Ik ben blij dat de politiek haar verantwoordelijkheid hiervoor heeft genomen.’

Glasvezel voor iedereen

Walter van Dijk, fractievoorzitter van VVD, vindt het belangrijkste nieuws van het jaar dat Zeist ‘eindelijk’ een open glasvezelnetwerk krijgt. De gemeente Zeist heeft begin december hiervoor een contract getekend met E-Fiber. Op dit moment is E-Fiber bezig met een vraagbundeling; een inventarisatie van het aantal belangstellenden voor het aanleggen van glasvezel. Het is volgens Van Dijk daarom nog wel belangrijk dat voldoende inwoners een aansluiting op het netwerk van E-Fiber nemen, want alleen dan wordt het netwerk aangelegd.

‘Vrijwel alle omliggende gemeenten hebben al een open glasvezelnetwerk, maar in Zeist ontbreekt dat nog steeds’, zegt Van Dijk. Doordat het netwerk open is kunnen meerdere providers hun diensten verlenen. Bovendien wordt het netwerk in heel Zeist aangelegd, waardoor iedereen die glasvezel wil het kan krijgen. Volgens de planning van E-Fiber kan, op voorwaarde dat voldoende inwoners zich bij het netwerk aansluiten, het netwerk overal in Zeist in 2022 worden voltooid.

De toekomst van Zeist

Burgemeester Koos Janssen: ‘Als ik kijk naar hoe het nu in Zeist gaat, dan ben ik erg optimistisch. Als wij erin slagen om ons te verwonderen en samen te werken aan een goed leven zoals we dat nu doen, ben ik al tevreden. Maar, blijf je verwonderen, want er ligt nog een hele wereld voor ons open.’