Zeist- De gemeente Zeist heeft afgelopen juli besloten om voor een routekaart over het op grote schaal opwekken van duurzame energie De ambitie van de gemeente Zeist is om in uiterlijk 2050 evenveel duurzame energie op te wekken als te verbruiken. Een derde van deze doelstelling wil de gemeente realiseren in 2030 en het is daarnaast de bedoeling dat Zeist tegen die tijd gasvrij is.

Zeist is niet de enige gemeente die in de transitie zit van oude energie naar nieuwe, duurzame energie tweehonderd landen hebben afspraken gemaakt over het bestrijden van klimaatveranderingen en zetten zich in om de leefomgeving prettig te houden. De gemeente geeft aan dat de overstap een investering van iedereen vraagt, waarbij de gemeente probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. De plaatsing van windmolens en zonnevelden worden geplaatst zonder dat de bestaande kwaliteiten van Zeist uit het oog worden verloren.

De route

De route naar een energieneutraal Zeist in 2050 kent drie elementen: het verlagen van de vraag naar energie door besparing, isoleren en gedragsverandering, het zorgen voor voldoende opwek van duurzame energie en tenslotte het stimuleren van innovatie. De doelstelling is om 766 tera joule (TJ)-energie te gaan opwekken in 2030. In 2016 heeft de gemeente Zeist 4.800 TJ aan energie verbruikt, Het grootste deel, ruim 2.300 TJ (48%), van het verbruik komt voort uit de huidige vraag naar voornamelijk aardgas. Dit wordt vooral gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

Besparen

Misschien wel de belangrijkste manier om een neutraal vraag en aanbod van duurzame energie te creëren is het verminderen van de vraag. Door middel van isoleren en het besparen van energie kan dit worden gerealiseerd. Alle energie die niet wordt verbruikt hoeft ook niet opgewekt te worden. Besparen houdt investeringen in. Bijvoorbeeld: isolatie, elektrisch rijden, warmtepomp etc.). Maar ook het stimuleren van gedragsverandering: Korter douchen, vaker de fiets pakken, minder vlees eten of de warme trui aandoen zijn manieren om energie te besparen. In de routekaart is het doel om een besparing van vijftig procent te realiseren.

Duurzame energie opwekken

Zeist heeft een beperkte opwekpotentie van duurzame energie, uitgaande van de huidige kennis en mogelijkheden. Door de bosrijke omgeving en weinige industrie, is er weinig plaats voor zonnevelden, windmolens of restwarmte. Daarom is zonnepanelen op daken een van de belangrijkste bronnen in Zeist.

Innovatie:

De potentie om duurzame energie op te wekken in Zeist is onvoldoende om aan de verwachte vraag naar energie te voldoen. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om te investeren in innovatie. Door slimme verbindingen te leggen, actief op zoek te gaan naar nieuwe kennis en waar zinvol experimenten ondersteunen.  De verwachting is dat zowel technische en sociale innovaties nieuwe kansen creëren, zeker in een tijdsspan van dertig jaar.

Input avond bewoners

Ook zijn er meerdere input avonden gepland door de gemeente om samen te bespreken waar bijvoorbeeld een windmolen wel of niet mag komen. Op 9 december was de eerste avond waarbij er voor onderdelen input werd gevraagd van de bewoners. Hier konden ze met wethouders en raadsleden in discussie gaan over waar eraan voldaan moet worden voordat er ergens een windmolen geplaatst mag worden.

Samen met onderzoeksbureau Bosch en van Rijn, die voor Zeist kijkt naar de mogelijkheden van windenergie konden de bewoners de discussie aangaan en ideeën pitchen. Er werden veel vragen gesteld over de wettelijke regels van de mogelijke turbines en hoeveel last een bewoner mocht hebben van een windturbine. Maar onenigheid was er vooral onderling tussen de bewoners. Uiteindelijk is er een kwadrant opgesteld met de ideeën van de bewoners en de eisen die ze stellen voordat er een windmolen geplaatst mag worden.