De SP Zeist is voorstander van een rookverbod bij openbare gebouwen en sportverenigingen. Ik ga in gesprek met buitengewoon raadslid van de SP Pieter Wout Duquesnoy. Ik ben benieuwd hoe een dergelijk verbod eruit moet zien, hoe het samengaat met de individuele vrijheid en hoe de handhaving er volgens hem uit zou moeten zien. Ook vraag ik de Zeistenaren wat zij van een dergelijk verbod vinden.