DEN DOLDER – De gemeente Zeist wil de jaarwisseling in Den Dolder vanaf 2020 vieren met een vuurwerkshow. Dat is de uitkomst van een onderzoek van het college van B&W naar de Oud en Nieuwviering in de gemeente Zeist.

De fracties GroenLinks en SP in de gemeenteraad opperden eind vorig jaar al om consumentenvuurwerk te verbieden en diende een motie in om al het particuliere vuurwerk helemaal te weren uit de gemeente Zeist. Deze motie behaalde geen meerderheid, maar de fracties waren het wel unaniem met elkaar eens dat Oud en Nieuw voor iedereen een feest moet zijn. Daarom kreeg het college van B&W van de gemeenteraad de opdracht te onderzoeken hoe de jaarwisseling vreedzamer kon verlopen.

Een algeheel vuurwerkverbod is niet haalbaar. Wel wil de gemeente nu dus kijken naar de mogelijkheden voor een vuurwerkshow in Den Dolder. Hiervoor is de gemeente in gesprek met voetbalclub DOSC. Voor dit jaar verandert er echter nog niet zo veel. Wel kunnen buurten die een vuurwerkvrije zone willen, rekenen op steun van de gemeente. Als de vuurwerkshow in 2020 en 2021 positief uitpakt volgen er mogelijk meer dorpen.