DEN DOLER – De jaarwisseling van Den Dolder wordt, als het aan de gemeente Zeist ligt, vanaf 2020 gevierd met een vuurwerkshow. Dat is naar voren gekomen in een onderzoek van het college van B&W naar oud en nieuw in de gemeente Zeist.

De fracties GroenLinks en SP in de gemeenteraad van Zeist opperde eind vorig jaar al een verbod op consumentenvuurwerk en diende een motie in om al het particuliere vuurwerk helemaal te weren uit de gemeente Zeist. Deze motie behaalde geen meerderheid, maar de fracties waren het wel unaniem met elkaar eens dat oud en nieuw voor iedereen een feest moet zijn. Daarom kreeg het college van B&W van de gemeenteraad de opdracht te onderzoeken hoe de jaarwisseling vreedzamer kon verlopen.

Een algeheel vuurwerkverbod was niet haalbaar. Wel wil de gemeente nu dus kijken naar de mogelijkheden voor een vuurwerkshow in Den Dolder. Hiervoor is de gemeente in gesprek met voetbalclub DOSC. Voor dit jaar verandert er echter nog niet zo veel. Wel kunnen buurten die een vuurwerkvrije zone willen, rekenen op steun van de gemeente. Als de vuurwerkshow in 2020 en 2021 positief uitpakt volgen er mogelijk meer dorpen.

Heb je tips, vragen of opmerkingen over dit artikel? Mail: jorik.simonides@student.hu.nl.