Bülent Isik is wijkmanager in Zeist. In zijn dagelijkse leven komt hij van alles tegen. Maar wat is een wijkmanager precies en wat voor werk verrichten zij? Isik: “Mijn doel is zorgen dat er een fijne en leefbare samenleving ontstaat waarin iedereen fijn woont en leeft.”

“Mijn naam is Bülent Isik en ik ben wijkmanager voor Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Sterrenberg, Beukbergen en Austerlitz. Hiernaast ben ik ook raadslid bij de gemeente Utrecht. Ik ben nu ongeveer drie jaar de wijkmanager van gemeente Zeist. Hiervoor heb ik vergelijkbare functies gehad bij de gemeentes Vianen en Eindhoven. Tussen deze gemeentes zit zeker verschil, dit is bijvoorbeeld te zien aan de vooruitstrevendheid. In Eindhoven is het wijkgericht werken erg goed ontwikkeld, zij werken daar met ‘wijkactieplannen’. Door deze plannen kun je goed inspelen op wat er in een wijk afspeelt. In Zeist zijn we op dit moment bezig met het herdefiniëren van onze rollen, wij zijn meer themagericht en opgave-gericht aan het werk gekoppeld aan de wijken, bijvoorbeeld ‘Vollenhove Vooruit’.

Ik ben begonnen bij de gemeente Utrecht op de afdeling Woonbeheer. Ook heb ik vijftien jaar in de corporatie wereld gewerkt, ik ken de in en outs van de corporaties erg goed. Ik heb altijd behulpzaam willen zijn voor de mensen. Mijn vader zei ooit: ‘Iedereen heeft zoveel problemen, wanneer ben je een keer klaar met het oplossen van die problemen.’ Ik merk goed dat er mensen zijn in de samenleving die zichzelf niet kunnen redden. Mijn doel is, zorgen dat er een fijne samenleving ontstaat, waarin iedereen fijn woont in een leefbare buurt en waar iedereen fatsoenlijk met elkaar omgaat. Ik probeer op zoveel mogelijk manieren hier een bijdrage aan te leveren.

Het werk van een wijkagent is niet hetzelfde als die van de politie. De politie handelt vaak vanuit strafbare feiten en legt vooral aandacht op de veiligheid. Wij, als wijkmanagers, zijn allround. Mijn rol als wijkmanager is de coördinatie en regie voering in processen. Ik zorg samen met mijn partners in de wijk dat doelstellingen bereikt worden door integraal te gaan werken. Ook zorg ik ervoor dat er vanuit een samenwerkingsverband geredeneerd, gehandeld en opgelost wordt. Een wijk kent allerlei problemen, een deel van deze problemen heeft betrekking op de politie en andere delen op bijvoorbeeld jongerenwerk, zorg of corporaties. Daarom is integraal te werk gaan belangrijk, dit houdt in dat deze instellingen van elkaar moeten weten wat ze aan het doen zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage levert aan mogelijke oplossingen of verbeteringen van de leefomgeving in een bepaalde wijk. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor het vinden van een passende oplossing, samen zijn we sterk.

Ik ben redelijk betrokken geweest bij de zaak Anne Faber, nu nog steeds. Dit was een vreselijke situatie die veel met de samenleving heeft gedaan. Wij hebben in Den Dolder zorginstellingen, politie en gemeente. Het is niet gebruikelijk dat de gemeenten in de keuken gaat kijken bij een zorginstelling naar hoe deze organisatie functioneert. Cliënten van de zorginstelling kwamen in de openbare ruimtes van Den Dolder, na de situatie van Anne Faber voelde mensen zich niet meer veilig en de cliënten worden op een andere manier bekeken. Toen hebben wij besloten om, als gemeente zijnde, een kijkje te nemen bij de zorginstelling. Eigenlijk is dit niet onze taak, maar wij wilde weten hoe zij werken en functioneerden. Dit deden en doen we om te kijken of de zorginstelling in Den Dolder kan blijven bestaan op deze locatie. Een andere reden was dat de bewoners veel zorgen hadden en nu nog hebben over de sociale veiligheid in het gebied. De zorginstelling moet urgentie voelen en hiernaar handelen, dat het niet vanzelfsprekend is dat ze in Den Dolder gevestigd zijn. Het draagvlak voor hun bestaanszekerheid op de locatie is nodig, maar hoe kan je dit garanderen? Door gemeente, en andere instellingen, mee te laten kijken met hoe jij functioneert. Dit maakt een instelling meer transparant. Wij hebben het zo ver gekregen dat de instelling zich verantwoordelijk voelt voor het gedrag van zijn cliënten in de openbare ruimtes, deze verantwoordelijkheid hadden zij eerst niet. Zij zijn bewust geworden van het feit dat wanneer zij in Den Dolder gevestigd willen blijven, zij hun werkwijze moeten veranderen. Dit deden zij door zich meer transparant op te stellen en meer te communiceren.

Wij, als wijkmanagers, hebben een kerntaak dat de stad aantrekkelijk is. Wij willen mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn in Zeist en dat wij ons best doen om dingen samen voor elkaar te krijgen. Waar liggen onze verbeterpunten en hoe kunnen wij, wij als hele samenleving, dit bewerkstelligen.”