ZEIST – Er ligt een flinke druk op de sociale woningmarkt in Nederland, zo ook in Zeist. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Zeist bedraagt op dit moment tien jaar.

Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning, maar dit wordt steeds lastiger door de stijgende woning prijzen. Voor mensen met een te laag inkomen zijn er daarom sociale huurwoningen. Ouderen en mensen uit de geestelijke gezondheidszorg worden automatisch aangewezen op een sociale woning.

In totaal zijn er vijfhonderd à zeshonderd sociale huurwoningen in de gemeente. Een groot deel van de woningen gaat via de reguliere wachtlijst. Wel is het de bedoeling dat er elk jaar een aantal woningen worden verlood. Zo krijgen de mensen die onverwachts een sociale huurwoning nodig hebben, ook een kans. Dit jaar worden er vijfentwintig woningen verloot en volgend jaar zal dit aantal verdubbelen.

Sinds 2017 is er een versnellingsopgave gestart om te kijken hoe de gemeente extra snel kleine en betaalbare woningen kunnen realiseren. “In de gemeente Zeist wordt er hard aan gewerkt om het aantal sociale huurwoningen te verhogen. Er wordt steeds meer gekeken naar oplossingen”, aldus Desirée Eriks, beleidsadviseur wonen van de gemeente Zeist.