ZEIST - GroenLinks heeft 29 september op hun website laten weten dat de begroting voor 2020 rond is, dit liet de fractie weten via een vlog van fractievoorzitter Ronald Camstra.

Donderdag 10 oktober is op het gemeentehuis een rondetafelbijeenkomst. Daar kunnen de inwoners van Zeist, vertellen wat zij van de nieuwe begroting vinden. Dinsdagmiddag 29 oktober twee uur ’s middags zijn de algemene beschouwingen over de begroting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Zeist.

Landelijk probleem

Gemeenten krijgen steeds meer taken van het rijk, vooral in het sociale domein (zorg, armoede, bestaansrecht, welzijn, onderwijs, cultuur). Toch krijgt het lokale bestuur bewind niet de benodigde middelen om deze nieuwe taken op zich te nemen. Daardoor komen steeds meer gemeentes geld tekort.

Camstra liet aan onze redactie weten dat GroenLinks het belangrijk vindt dat thema’s als duurzaamheid, armoede en eenzaamheid veel aandacht krijgen. Niet alleen GroenLinks, maar ook de VVD steunt de verduurzaming van Zeist. Om te zorgen dat deze thema’s aandacht krijgen is natuurlijk geld nodig. Volgens Camstra verschillen de VVD en GroenLinks soms nog wel een beetje van mening over het benodigde tempo en de rol van de overheid bij de verduurzaming van Zeist.

Investeren in duurzaamheid

In Zeist is het de gemeente wel gelukt om de begroting sluitend te maken, er blijft zelfs geld over. 1,4 miljoen is het bedrag dat overblijft. Van het overgebleven geld gaat Negenhonderdduizend naar de verduurzaming van eigen panden (scholen, gymzalen, gemeentehuis, etc.) door onder andere isolatiemateriaal en zonnepanelen aan te leggen. Ook overlegd de gemeente jaarlijks met de woningcorporaties over het verduurzamen van huurwoningen. Een ander belangrijk punt zijn de laadpalen voor elektrische auto’s. Er wordt namelijk geïnvesteerd in steeds meer laadpalen in de openbare ruimte. Het overgebleven geld wordt geïnvesteerd in onder andere: veiligheid, cultureel erfgoed, fietsveiligheid, jeugd en WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Om deze plannen concreet te maken wordt er via ‘Samen Duurzaam Zeist’, een samenwerkingsverband van gemeente en inwoners, via vier pijlers van de brede milieuvisie geïnvesteerd in het concreet maken, uitvoeren of subsidiëren van deze duurzame plannen. Deze plannen hebben betrekking op Klimaat en Energie, Circulaire Economie, Natuur en Landschap en een Gezonde Leefomgeving. Een aantal voorbeelden van deze projecten zijn een adviescentrum voor inwoners die hun (koop)huis willen verduurzamen, een Groene wijkmakelaar voor gezamenlijke tuinen en groenprojecten en elektrische deelauto’s. Meer informatie over duurzame initiatieven in Zeist is hier te vinden.