ZEIST- Een nieuw motie is ingediend over de inspraak van de bewoners in de wijk Vollenhove. Dit gebeurde op 14 januari, in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. De bedoeling van de motie, is om de bewoners van Vollenhove actiever mee te laten doen aan ‘Vollenhove Vooruit’: een plan van aanpak om de wijk Vollenhove te verbeteren.

Bram Balman, raadslid van Nieuw Democratisch Zeist, diende de motie in. Balman: ‘De motie roept op om binnen Vollenhove vooruit ruimte te geven aan inwoners om eigen initiatief te nemen, waarbij de gemeente ondersteunend werkt. Eigenlijk is dit een stukje modern wethouderschap, waarin inwoners meer voorzien worden en daarmee eigenaar worden van hun plannen. Ik wil hier wel bij aangeven, dat het natuurlijk binnen de kaders van Vollenhove Vooruit haalbaar moet zijn.’ Vervolgens sluit Balman zijn motie af: ‘Ik hoop dat met deze motie bewoners bewust gaan meedenken en meedoen aan Vollenhove Vooruit.’

Eerst geeft Marcel Fluitman, de wethouder van Sociaal, Gezond, Kunst en Cultuur, reactie: ‘Een vleugje modern wethouderschap, daar kan ik toch niet tegen zijn. Binnen deze motie krijgen inwoners ruimte om zelfinitiatief te nemen. Het is hun wijk, zij zijn eigenaar van de wijk en wij moeten daarin ondersteunen.’ Vervolgens komt Marian van Aller van Seyst.nu aan het woord: ‘Seyst.nu vindt het overbodig, we hebben gezien hoe het een en ander gebeurt in Vollenhove, dus wij blijven bij deze mening. Walter van Dijk van de VVD zegt: ‘Als je naar de inhoud van de motie kijkt, komt bij ons de vraag naar boven: is deze inhoud nou iets wat toevoeging geeft? Er staan wel dingen in die ons erg aanspreken, bijvoorbeeld het feit dat de inwoners van de wijk eigenaar zijn van hun wijk en dat de gemeente moet voorzien, spreekt ons erg aan. Ook al herkennen wij de overbodigheid die van Aller noemt gaan wij alsnog mee met deze motie.’ Ans Pereboom van GroenLinks komt vervolgens aan het woord: ‘De rol van de inwoners is naar onze mening goed geregeld in het ambitiedocument. Daarmee vinden wij deze motie overbodig en zullen wij deze niet steunen.’ Dick van Ginkel van de D66: ‘De heer Van Dijk heeft heel goed samengevat wat onze reactie is. Dus in die zin steunen wij de motie ook.’ Marcel Pluim van het CDA sluit af: ‘Wij zijn het ook eens met wat Walter van Dijk gezegd heeft. Wij zullen deze motie ook steunen.’

Vervolgens begint de stemming. Voordat dit begint komt Balman aan het woord: ‘Ik wil er nog één ding over zeggen. Dat vleugje modern wethouderschap, ik denk dat we toch daar naartoe moeten gaan. Daarom vind ik deze motie een goede oproep in die richting. Ik denk dat we gewoon moeten gaan stemmen.’ Burgemeester: ‘Aan de orde is de motie Vollenhove Vooruit ingediend door de heer Bram Balman namens Nieuw Democratisch Zeist. Wie is ervoor?’ De handen van de voorstanders SP, Nieuw Democratisch Zeist, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en VVD gaan omhoog. De tegenstanders GroenLinks, PvdA en Seyst.nu zijn duidelijk in de minderheid. ‘Dat moeten we even voorzichtig tellen’, grapt de burgemeester. Hij vervolgt: ‘9 tegen 21 voor en daarmee is de motie aanvaard.’