Burgemeester Koos Janssen is onder belangstelling van familie en raadsleden herbenoemd voor een derde termijn. Op 15 januari legde de burgemeester de eed af in handen van de commissaris van de Koning Willibrord van Beek.

In een volle zaal en met staande ovatie werd door de commissaris van de koning de ambtstermijn van burgemeester Koos Janssen nogmaals verlengd. Op 16 januari 2006 begon Janssen aan zijn burgemeesterschap in Zeist. Daarvoor is hij burgemeester geweest van Bunnik en in 2000 is hij benoemd tot burgemeester van Soest.

Tijdens de herbenoeming werden er speeches gegeven door verschillende mensen, die allemaal lovend spraken over Janssen. De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, vertelde dat het soms lijkt alsof Koos Janssen altijd al burgemeester is geweest van Zeist: “Met Koos Janssen zijn we hier in de Utrechtse regio verzekerd van een partner op wie we kunnen rekenen. Het lijkt of hij er altijd al is geweest en ook altijd zal blijven. En dat is maar goed ook.”

Janssen, die na deze herbenoeming de langstzittende burgemeester in de regio is, ervaart de herbenoeming als een nieuwe start: “Ik doe mijn werk graag in relatie tot de ander, in een klimaat waarin we elkaar de ruimte willen geven. En mensen die dat nodig hebben, een steun in de rug, daar zit de kern van mijn motivatie.”

Zijn herbenoeming wordt positief ontvangen in Zeist. In de gemeenteraad van Zeist is er tevredenheid over Janssen en hoopten zij al dat de burgemeester werd herbenoemd. Leden van de gemeenteraad gaven daarom ook verschillende speeches. Een van de toespraken werd gehouden door Aline Pastoor van CDA. Ze vertelde in haar speech dat Janssen een burgemeester die van betekenis is en opkomt voor Zeistenaren. Iemand die met de vuist op tafel slaat als het echt nodig mocht zijn. “Verbinding en niet terugdeinzen voor een ingewikkeld gesprek, dat is zijn kracht. Niet alleen in de raad, maar ook op straat.”

Aan het einde van de avond sluit Koos Janssen de buitengewone raadsvergadering zelf af. Na de herbenoeming was er nog gelegenheid voor de aanwezigen, waaronder ook inwoners en ambtelijke collega’s, om de burgemeester te feliciteren.