ZEIST – Het college van burgermeester en wethouders heeft op 24 september 2019 besloten dat de uitbreiding van sportpark Noordweg niet door gaat. De reden hiervoor is dat de grond die nodig was niet verkregen kon worden.

In 2017 is het Masterplan buitensportaccommodaties vastgesteld. In dit plan hebben de gemeente en sportverenigingen samen gekeken naar hoe ze de sportaccommodaties kunnen verbeteren door onder andere nieuwe sportvelden aan te leggen en kleedkamers te vervangen. De uitbreiding van sportpark Noordweg is een lastigere kwestie, omdat de uitbreiding buiten de gemeentegrenzen en in de natuur had moeten plaatsvinden.

Voor de sport verenigingen SV Zeist, HSV Phoenix en Saestrum heeft deze beslissing gevolgen. Samen met deze clubs wordt nu gezocht naar een alternatieve oplossing die past binnen het Masterplan buitensportaccommodaties.