ZEIST - De Gemeente Zeist is met onder andere Meander Omnium, Woongoed Zeist, de woongroepen ‘Ondertussen’ en ‘In de Buurt’, Werkgroep Natuurlijk Zeist-West en Stichting Milieuzorg Zeist een project gestart om de leefbaarheid te verbeteren.

In Nijenheim wordt de buurt rond de flats niet door iedereen als veilig en prettig ervaren. Daarom is de Gemeente Zeist aan de slag gegaan om de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren. Er is een pilot gestart om samen met de partners te kijken wat deze wijk nodig heeft.

Er wordt een werkwijze uitgeprobeerd die uitgaat van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedere inwoner heeft zijn eigen verschillende belangen, maar daarin wordt er gezocht naar gemeenschappelijke waarden en doelen. Met die doelen worden er activiteiten georganiseerd die voldoen aan de gezamenlijke waarden. ‘’Ook gebruiken we de input en ideeën die we bij de bewoners hebben opgehaald tijdens de Maaltijd van Zeist 2018. Als deze werkwijze een goed resultaat oplevert, gaan we ook aan de slag met het gebied rond de parkeerplaatsen.’’ Zei woordvoerder Ninon Boshuis.

‘’We willen het gebied rond Nijenheim veiliger, prettiger, leuker en groener maken. Als we dat met zijn allen doen, en met een positieve insteek, zijn we er van overtuigd dat we veel meer gaan bereiken op gebieden als meer buurtkracht en samenwerking, nieuwe initiatieven, ontmoeting, bewegen en educatie stimuleren.’’

Hoe worden de doelen gerealiseerd?

Nadat de Gemeente Zeist de maatschappelijke waarden van de inwoners op een rijtje had gezet, zijn er verschillende activiteiten en maatregelen gekomen, zoals het zichtbaar maken van de cultuurhistorie rond De Grift met onder andere een wandelroute. Rond De Grift loopt namelijk een groot groen gebied. De wandelroute levert ook een bijdrage aan beweging, en het laten zien van de cultuurhistorie ook aan educatie. Verder worden de speelplekken opgeknapt met het idee om ouders elkaar te laten ontmoeten. Er komen meer picknicktafels en in de zomer komt er een zonneluifel zodat ouders hieronder kunnen gaan zitten. ‘’Wat betreft de veiligheid zijn we bezig met kijken hoe we de donkere, onveilige en onprettige wegen kunnen verbeteren. Dit zouden we kunnen doen door bijvoorbeeld meer verlichting te plaatsen en wandelaars te scheiden van de fietsers,’’ meldt Boshuis.

Bij de Griftflat is er een moestuin aangelegd, dit werd een succes, waardoor er nu ook op andere plekken een moestuin wordt aangelegd. Verder wordt het speelgoed van Speelblik vernieuwd. Speelblik is een initiatief dat vanuit vrijwilligers komt waarbij kinderen gebruik kunnen maken van speelgoed.

‘’De activiteiten slagen omdat we ze samen bedenken en samen uitvoeren. Het is geen automatisme dat de gemeente dit doet. Soms heeft de gemeente wel een grote rol maar in andere projecten helemaal niet. Samenwerken aan gezamenlijke doelen is onze kracht,’’ meldde Boshuis tenslotte.