Henk Bloem is nu al vijftig jaar werkzaam als priester en heeft gedurende deze jaren veel mensen mogen helpen. Hij vertelt over het geloof en de rol van de kerk in de hedendaagse samenleving.

Volgens Bloem komt het leven in een ander licht te staan wanneer je gelooft, dingen worden anders. Toch zien veel mensen God als een soort ‘fantasie’: “Onze westerse cultuur is eigenlijk heel erg eenzijdig geworden, veel mensen leven vandaag de dag met het motto ‘alleen wat echt gebeurd is, is waar’. Hierdoor weten mensen vaak niet wat ze aanmoeten met het geloof an sich. Daarom benoemen ze het vaak als een of andere illusie. Maar vaak denken ze er dan niet bij na dat, hoewel je God niet als een normaal mens kan behandelen en hem een kopje koffie kan aanbieden, Hij wel heel erg reëel kan zijn voor iemand. Iemand heeft ooit gezegd: ‘Het is niet echt gebeurd, maar het kan wel waar zijn.’ Dit geldt voor een heleboel dingen.”

“De grote ellende is helaas een beetje dat op vele scholen algemene geschiedenis, vaderlandse geschiedenis en Bijbelse geschiedenis wordt gegeven. Maar met die Bijbelse geschiedenis hebben ze eigenlijk, naar mijn mening, een hele generatie verpest. Hierdoor gaat men er namelijk vanuit dat er in de Bijbel geschiedenis verteld wordt. Dat het écht zo gebeurd moet zijn. Maar dat is het niet. In de Bijbel staan verhalen, geen verslagen. Deze verhalen hebben vaak helemaal niet werkelijk zo plaatsgevonden, maar ze doen mensen wel wat. Ze worden gebruikt om de lezer tot iets te brengen en te laten nadenken. Soms is het beter om iets aan iemand uit te leggen met een voorbeeld.” Wat betreft het aantal verzonnen verhalen in de Bijbel durft hij niks zeker te zeggen, wel is hij absoluut van mening dat Jezus niet verzonnen is. “Kijk, het is niet zo dat er een decipel elke dag achter hem aan liep met een notitieboekje in zijn hand en opschreef wat hij deed. Ik denk dat ze Jezus hebben meegemaakt en ze onder de indruk waren van hem. Daarom wilde men over hem vertellen. Natuurlijk zitten hier een aantal wonderverhalen tussen die echt niet op de manier zijn ze gebeurd zoals ze in de Bijbel staan. Wel is het overduidelijk dat wanneer mensen in contact kwamen met Jezus ze daarvan opleefden.”

Ook Bloem is zich ervan bewust dat er in de afgelopen jaren een afname te zien is van gelovigen in Nederland, maar hij is van mening dat dit niet gelijk is te schakelen met het aantal mensen dat geloven: “Ik denk dat een heleboel mensen op de een of andere manier wel geloven. Ook al weten ze het vaak helemaal niet onder woorden te brengen. In de geloofsbelijdenis staat bijvoorbeeld niet ‘ik geloof dat God bestaat’, maar er staat ‘ik geloof in God’. Dat verschil vind ik heel erg belangrijk. Wanneer iemand namelijk in iemand anders gelooft, dan doet dat iets met hun leven, je gaat je daar op een bepaalde manier naar gedragen. Ik denk dus dat veel mensen, hoewel ze wél ergens in geloven, wat dat dan ook mag zijn, niet naar de kerk komen.”

Alsof het geloof alleen maar boven je wenkbrauwen zit

Wat betreft het geloof en haar rol in de samenleving van vandaag, met name in de politiek, vindt Bloem dat de kerk hier niet met een grote boog omheen zou moeten lopen: “Het zou niet zo moeten zijn dat de politiek aan de ene kant staat en de kerk aan de andere kant, alsof het geloof alleen boven je wenkbrauwen zit. Nee, want wanneer je ergens in gelooft heeft dat invloed op jouw handelen en dus ook op jouw politieke keuzes. Dus het heeft met elkaar te maken. En soms zou een kerk een tegenstem moeten zijn die opkomt voor wat voor mensen heilig is en die als het ware zegt: ‘Gaat dat wel goed? Heeft dat wel zin? Profiteert iedereen wel mee?’ Een kerk zou moeten opkomen voor die aspecten die de wereld tot een Koninkrijk Gods maken, een plek waar iedereen zich thuis en geaccepteerd voelt.”

Voor het eerste deel van dit interview, zie Henk Bloem 50 jaar priester: “Ik ben blij dat ik mensen mag helpen”.