Tijdens de maaltijd van Zeist van afgelopen november hebben de ChristenUnie-SGP en de PvdA een amendement ingevoerd om de aanpak van ongelijkheid in Zeist aan te pakken. Een van de manieren waarop ze dat willen doen is om ervoor te zorgen dat er voldoende stageplekken beschikbaar zijn voor zowel MBO als HBO studenten.

Karst Schuring factievoorzitter van PvdA vertelt dat er sinds de 19e eeuw al veel veranderingen hebben plaats gevonden in Zeist. De verschillen tussen de rijken en armen zijn verminderd maar het verschil is er nog steeds. Tijdens de Maaltijd van Zeist heeft hij met mensen kunnen spreken die in de bijstand zitten en daar niet uit kunnen komen. Ook heeft hij gesproken met mensen die een beperking of achterstand hebben en daardoor meer moeite hebben om mee te doen in Zeist. “Dat willen we niet; we willen juist dat iedereen in Zeist voelt dat ook zij bij Zeist horen.” Aldus Schuring.

Pieter Verolme factievoorzitter van de ChristenUnie-SGP vertelt over het gesprek dat hij heeft gehad met de Marokkaanse gemeenschap tijdens de Maaltijd van Zeist. Ook hij merkt dat er op het gebied van taal en kennis ongelijkheid is binnen Zeist. “Daar werd op dit punt heel duidelijk een signaal afgegeven “help ons hiermee”. Dat raakte ons, en heeft uiteindelijk in dit amendement geresulteerd.”

Rachida Ennahachi raadslid van GroenLinks meldt dat er in Zeist een stageproject is gestart. De gemeente Zeist, de moskee een aantal andere organisaties hebben ervoor gezorgd dat er een meldpunt is gekomen die jongeren met een migratieachtergrond kan helpen met het vinden van een stageplek. Zij vindt dat diversiteit organisaties kracht geeft. “Zoeken ze bij jou op het werk een stagiair, kies dan eens voor iemand die meer divers is dan het nodige personeelsbestand.”

Ennahachi vertelt ook dat GroenLinks mensen met een laag inkomen en een lage opleiding kansen wilt bieden. “Wij willen investeren in het bestrijden van achterstanden en ongelijkheid.” Zij denkt dat GroenLinks discriminatie kan bestrijden door een integraal anti-discriminatieplan op te stellen.

De fractievoorzitter van de PvdA vertelt dat de groeiende ongelijkheid in Nederland te maken heeft met de achterblijvende loonontwikkeling in Nederland in relatie met de groei van de economie. Daar moet aan gewerkt worden door de Rijksoverheid maar ook door de mensen zelf vindt hij. “Belangrijk lijkt mij dat je je organiseert of je aansluit bij een vakbond. Want samen sta je sterker.”

Schuring vertelt dat de PvdA ervoor wilt zorgen dat jongeren niet van school gaan zonder een diploma te halen. Dit willen ze mogelijk maken door startkwalificaties, dit zou ervoor kunnen zorgen dat de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroot wordt.

Het tekort aan stageplekken voor jongeren ligt vooral bij het HBO en MBO. Schuring vindt dat er meer stageplekken in totaal moeten komen. Verolme denkt dat de gemeente alert moet blijven op het feit dat betrokkenen en de onderwijsinstellingen bereid moeten zijn om te participeren. Zo neemt de bereidheid om tijd in elkaar te investeren niet af.

Ennahachi vindt het nodig dat er meer stageplekken komen voor studenten. “Op deze manier kun je ook voorkomen dat studenten vroegtijdig stoppen met de studie.” Zij denkt dat het haalbaar zou kunnen zijn om voor meer stageplekken te zorgen voor studenten als het aanbod van stagebedrijven in Zeist vergroot wordt.

In Zeist wordt er al veel gedaan voor de ongelijken zoals de Voedselbank, Stichting Leerkansen en ouderen organisaties. Zeistenaren zelf werken volgens Schuring individueel ook aan het verminderen van ongelijkheid. “De gemeente stimuleert dit en subsidieert dit als het nodig is en moet dat blijven doen zodat deze belangrijke organisatie hun goede werk ook in de toekomst kunnen blijven doen.”

“In 2017 is een initiatiefvoorstel van onder andere GroenLinks en de PvdA aangenomen om te komen tot een zogenaamde inclusieve samenleving in Zeist.” Aldus Schuring. Een inclusieve samenleving houdt in dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat is iets wat Zeist nastreeft.

Ennahachi meldt dat er wel sprake is van ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Zij zou dan ook graag willen zien dat bewoners activiteiten zoals een burendag organiseren. Zo kunnen verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen.

Verolme denkt dat de individualisering van de samenleving er soms voor kan zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de medemens soms wegvaagt. Al is dit volgens hem in Zeist niet het geval. “Er zijn nu eenmaal altijd mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dan is het goed dat we daar met elkaar oog voor hebben.”

Er is op verschillende gebieden onderzocht wat voor problemen mensen met bijvoorbeeld een beperking of achterstand ondervinden in Zeist. Schuring meldt dat er de komende jaren een breed programma zal worden uitgevoerd om dat soort belemmeringen aan te pakken. Zo zullen er extra middelen komen om taalachterstanden en laaggeletterdheid terug te dringen. “Daarnaast lopen er belangrijke projecten om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen.”