De jongerenraad van Zeist is 23 januari bijeengekomen in het gemeentehuis om samen met politieke partijen te debatteren over verschillende politieke stellingen. Met het debat werd er de mogelijkheid gegeven aan politieke partijen om hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen over te brengen.

De jongerenraad is in maart 2016 opgericht en geeft voornamelijk advies en suggesties over allerlei onderwerpen. De rol van de jongerenraad is om na te denken over onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt, maar ook wat de jongeren zelf belangrijk vinden. De jongerenraad heeft geen politieke insteek, maar ze hebben wel de maatschappelijke belangstelling om over verschillende vraagstukken na te denken.

In het debat kwamen stellingen, drie in totaal, over verschillende onderwerpen aan bod. Per stelling konden drie politieke partijen hun mening pitchen. Bij elke stelling kwam ook iemand van de jongerenraad om zijn mening te uiten. Elke pitch mocht maximaal twee minuten duren, dit werd nauwkeurig in de gaten gehouden door burgemeester Koos Janssen. Daarna volgde een open debat van tien minuten waarin gediscussieerd kon worden. Tijdens het debat was ook een jury, bestaande uit Paul Koster, Christine Bleijenberg en Inica Loe.

Nadat Janssen het debat opende werd de eerste stelling op een scherm getoond. De stelling luidde als volgt: In ieder bouwplan, ongeacht locatie, moet minimaal veertig procent woningen zitten voor starters/jongeren. De politieke partijen die hier een pitch over gaven waren de VVD, ChristenUnie/SGP en GroenLinks. De VVD vertelde dat er meer woningen moeten komen voor jongeren en studenten, maar zij weten niet zeker of veertig procent het juiste percentage is. GroenLinks zei voor de stelling te zijn, net zoals de jongerenraad. CU/SGP vertelde dat zij zich zo veel mogelijk in te zetten voor de jongeren. Na deze pitch werd het debat geopend van tien minuten. “Als er een groep altijd ontbreekt bij vergaderingen over dit soort kwesties, zijn het de jongeren. We moeten er dus voor gaan zorgen dat de jongeren mee gaan doen”, vertelt Sander Jansen, VVD, tijdens het debat van de eerste stelling.

De tweede stelling was: Veiligheid in het verkeer is belangrijker dan doorstroming gericht op toegankelijkheid van Zeist. De pitches werden gehouden door CDA, SP en Nieuw Democratisch Zeist. De jongerenraad vindt dat er een balans moet zijn tussen veiligheid en toegankelijkheid. De politieke partijen sluiten zich aan bij de jongerenraad. Tijdens het debat werden er vooral opmerkingen gemaakt over de veiligheid van de Slotlaan. De jongerenraad praatte mee: “Wethouder, bent u de laatste tijd nog op de Slotlaan geweest? Het is er zeer onveilig.”

De derde en laatste stelling was: Stimuleren is niet genoeg om Zeist in 2030 klimaatneutraal te hebben. Voor deze pitch werden de PvdA, Seyst.Nu en D66 uitgenodigd om hun pitch te houden. GroenLinks vertelde dat stimuleren lang niet genoeg is, er moet meer gedaan worden dan alleen stimuleren. VVD is tegen de stelling en D66 vertelde dat er een combinatie van stimuleren en dwang moet zijn. Uit het debat dat volgt kwam dezelfde boodschap: stimuleren alleen is niet genoeg om Zeist klimaatneutraal te hebben.

Nadat het debat was afgelopen ging de jury in overleg over de winnaars van de verschillende prijzen. Deze prijzen waren de Jongerenprijs, Professionalprijs en de Talentprijs. De winnaar van de Jongerenprijs, een prijs voor de beste jonge debater, ging naar Mika van de jongerenraad. De Talentprijs werd gewonnen door Sarah, ook van de jongerenraad. De Professionalprijs won Wouter Catsburg van de ChristenUnie. Als afsluiting van het debat werd er een foto gemaakt met de burgemeester, jury, winnaars en het publiek.