In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III staat dat Nederlandse nieuwbouw niet meer aangesloten moet zijn op het gasnet. Het liefst willen ze dit jaar nog afspraken hierover maken. Maar hoe zit het eigenlijk met Zeist met betrekking tot duurzaam wonen?

Eind 2017 hield de organisatie Samen Duurzaam Zeist een enquête onder 28.400 huishoudens met een hoog respons van 1600 inzendingen. Dat is 5,6% van alle huishoudens. Hieruit bleek dat er veel Zeistenaren zijn die baat hebben bij een duurzamer Zeist. Veel mensen hebben behoefte aan het gebruik van duurzame energie, zo blijkt uit de resultaten. Dit betekent dat Zeist af moet van het aardgas.

Een woordvoerder van de gemeente Zeist laat weten op dit moment nog geen subsidie te bieden voor bewoners die hun huis willen afkoppelen van het gasnet. Bij sommige huizen kunnen die kosten oplopen tot tienduizenden euro’s, dat meldde Vereniging Eigen Huis vorig jaar aan NU.nl. De gemeente Zeist ondersteunt en financiert wel Stichting Mijn Groene Huis, een stichting opgericht door de gemeente om huiseigenaren te helpen hun huizen te verduurzamen.

In het regeerakkoord staat dat een gemeente, bij gebrek aan geld, een uitzondering kan aanvragen om vervolgens toch nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet. Vorig jaar heeft het college van B&W besloten dat nieuwbouwwoningen in Zeist hoe dan ook zogenaamde ‘nul-op-de-meter’-woningen worden. Deze woningen wekken net zoveel energie op als er wordt verbruikt.

Voorlopig is er dus vooral vraag naar energiezuinige woningen. Of de gemeente in de toekomst wel subsidies voor switchers gaat bieden is nog niet bekend. Tot die tijd zijn woningeigenaren aangewezen op organisaties als Stichting Mijn Groene Huis voor advies, en is de gehele rekening voor hen.