Twee gemeenteraadsleden van GroenLinks Zeist hebben reeds een klachtenbrief ingediend over wethouder Marcel Fluitman (CDA). De brief was alleen bestemd voor de ogen van de burgemeester en betrokkenen, maar is uitgelekt naar het publiek.

Noureddine El Mansouri en Ans Pereboom dienden onlangs een klachtenbrief in tegen Marcel Fluitman. Volgens de twee raadsleden van GroenLinks komt de wethouder regelmatig ‘intimiderend’ over, waar zowel raadsleden als ambtenaren en burgers last van zouden hebben. Fluitman heeft geen behoefte om op de kwestie in te gaan.

Een kopie van de klachtenbrief is in handen van het AD. De pers heeft daardoor uitvoerig over de kwestie kunnen schrijven. Dat is in principe niet de bedoeling, want dit soort gevoelige informatie wordt normaal gesproken door de gemeente intern behandeld. Verder is het nog niet duidelijk wie de inhoud naar buiten heeft gebracht, en met wat voor doel of reden.

Daarnaast is de inhoud van de kwestie weggelekt naar het publiek. In de Facebookgroep van Zeist werd bekendgemaakt dat er per post een anoniem afschrift van de klachtenbrief naar buiten is gebracht. Een deel van de inhoud is bovendien op Facebook geplaatst om indien mogelijk op deze manier de afzender van de gelekte informatie te vinden, tot nu toe nog zonder succes.

De betrokken fractievoorzitters kwamen zaterdagmiddag in spoedberaad bijeen in het gemeentehuis op Het Rond. Tijdens het beraad werd de kwestie besproken, met als belangrijkste vraag hoe de informatie precies bij het publiek terecht is gekomen, en wie daarvoor verantwoordelijk is en met welk doel. Volgens het AD is de gemeente Zeist een onderzoek gestart, waarbij het om ‘ongewenste omgangsvormen’ zou gaan. Het is echter nog onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld en wat de gemeente precies van plan is, aangezien alle raadsleden en woordvoerders niet over de kwestie uitweiden.

Ook Burgemeester Koos Janssen gaat er liever niet op in: ‘Ik praat niet over interne kwesties’. De Zeister politici houden zich gedeisd. ‘Het is een interne kwestie, waar verder geen mededelingen over gedaan worden’, laat GroenLinks Zeist weten. Bovendien laten de twee indieners van de klacht zich niet over de situatie uit, en ook partijgenoot en fractievoorzitter Ronald Camstra laat weten dat hij niets over de kwestie wil zeggen. Doordat het onderwerp gevoelig ligt bij de gemeente is het op dit moment nog onduidelijk wat er verder met de kwestie zal worden gedaan.