Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen op digitaal gebied erg snel of is er een andere reden waardoor zij moeilijk mee kunnen doen op dit gebied. Digitaal Café Zeist en de gemeente Zeist nemen maatregelen om deze mensen te helpen.

Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen op digitaal gebied erg snel of is er een andere reden waardoor zij moeilijk mee kunnen doen op dit gebied. Digitaal Café Zeist en de gemeente Zeist nemen maatregelingen om deze mensen te helpen.

Een toegankelijke samenleving met een laagdrempelige website, staat momenteel hoog op de politieke en gemeentelijke agenda. Persvoorlichter van de Gemeente Zeist: “We hebben stichting Accessibility eind 2018 onderzoek laten doen naar de huidige toegankelijkheid van de website van de gemeente Zeist en naar aanleiding daarvan volgt er nu een plan van aanpak om de bereikbaarheid te verbeteren.” Binnenkort volgt er een update om de site toegankelijker te maken. Die nieuwe update richt zich met name op het toegankelijker maken van de website door spraaksoftware. Die is dan vooral bedoeld om blinde en slechtziende mensen en mensen met dyslexie te kunnen helpen bij gebruik van de website. Daarnaast streeft de gemeente ernaar om alle teksten in begrijpelijke taal aan te bieden, maar dat streven wordt lang niet altijd behaald.

De persvoorlichter: “Online contact stimuleren wij, omdat we de dienstverlening dan op elk gewenst moment kunnen bieden. Maar het is voor de burger altijd mogelijk om binnen kantooruren telefonisch een afspraak te maken of een vraag te stellen.” De gemeente biedt alle online formulieren ook nog in PDF formaat aan op de website, zodat burgers of bedrijven een aanvraag altijd nog schriftelijk kunnen indienen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werkt in Zeist veel met keukentafelgesprekken. Daarnaast stimuleert de gemeente het persoonlijk contact in de wijk. “Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we gebruik gemaakt van de website www.hoewerktstemmen.nl, om het stemproces op een simpele manier uit te leggen”, aldus de persvoorlichter. Wanneer cliënten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) moeite hebben met het aanvragen van ondersteuning of regelingen, dan kunnen ze de hulp inschakelen van de Formulierenbrigade. Deze hulp is gratis.

Tijdens het Digitaal Café in de bibliotheek van Zeist moet het dit jaar mogelijk worden om hulp te krijgen bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. “Wij hebben nu wel al een cursus waarin wij mensen uitleggen hoe een DigiD werkt. Zodra mensen dat weten, kunnen zij zelf al gauw wat stapjes maken”, vertelt Carla Heerschop, organisator van Digitaal Café Zeist. In het Digitaal Café worden dit soort zaken niet voor de mensen geregeld, maar wordt ze aangeleerd hoe ze het zelf kunnen doen. Carla: “Mensen helpen de angst te overwinnen om zelf aan de slag te gaan met die DigiD.” Via DigiD kunnen mensen leren hoe bijvoorbeeld de mailbox van de belastingdienst werkt. Op die manier kan ook het aanvragen van een uitkering of een toeslag aangeleerd worden.

Volgens Carla zijn de mensen in de directe omgeving van iemand die moeite heeft met de digitalisering, erg belangrijk, zoals bijvoorbeeld een partner. Maar ook bijvoorbeeld de huisarts als die merkt dat het een patiënt niet lukt om bij de online dossiers te komen. Het is dan belangrijk dat de mensen uit de directe omgeving de ander helpen om digitaal vaardiger te worden. Zij moeten juist niet het werk uit handen nemen maar ze het zelf laten ervaren. “Als zo iemand uit de directe omgeving dan wegvalt, moet diegene het zelf wel kunnen oppakken”, vertelt de organisator van Digitaal Café Zeist.

Het Digitaal Café wordt gerund door vrijwilligers. Carla: “De meeste vrijwilligers zijn gepensioneerd en die willen overdag graag iets doen. Hierdoor kunnen wij de prijzen drukken en het laagdrempelig houden om bij het Digitaal Café langs te komen. Zo kan iedereen bij ons terecht.” De groep die naar het Digitaal Café komt zijn voornamelijk de ouderen.

Leonoor Schmidt is één van deze ouderen. Zij is nu vier keer in het Digitaal Café in Zeist geweest. “Ik zie er eigenlijk altijd een beetje tegenop om hierheen te gaan”, vertelt Leonoor. Ze vertelt verder: “Ik denk dan dat ik met een eenvoudige vraag kom en na vijf minuutjes weer weg ben, maar het duurt altijd langer.” Leonoor schrijft altijd met de uitleg mee, maar zij blijft het lastig vinden: “Ik heb er de hersens gewoon niet meer voor. De vrijwilligers in het Digitaal Café bedoelen het goed, maar ik vind het gewoon te veel informatie.” Als iets online moet gebeuren belt Leonoor bijna altijd naar het telefoonnummer dat vaak nog wel vermeld staat. Als zij ergens langs kan gaan, gaat ze langs. “Ik wil een mens spreken”, aldus Leonoor. Op de computer zegt Leonoor niet meer nodig te hebben dan Gmail, foto’s, Rabobank internet bankieren, google en YouTube. Leonoor: “Hoe de Rabobank online werkt, heeft mijn zus uitgelegd. Zij is er iets beter in dan ik. De belastingaangiften worden door iemand voor mij gedaan.”

In een brief aan de Tweede Kamer op 12 december 2018 liet staatssecretaris Raymond Knops weten ervoor te willen zorgen dat op digitaal gebied iedereen mee moet kunnen doen. In die brief meldde hij dat rond de 2,5 miljoen Nederlanders het moeilijk vinden om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. (Algemene Rekenkamer 2016). 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt. (CBS 2016).