ZEIST- Michiel Daggert (32) is tijdens de raadsvergadering op 14 januari officieel aangewezen als buitengewoon raadslid voor de fractie van D66. Hiermee volgt Daggert de vertrekkende Angèle Welting op als buitengewoon raadslid.

Alle aanwezigheden staan op voor Daggert. Foto: Lincy Wingelaar

Agendapunt vier
Wanneer Janssen orde aan agendapunt vier stelde, vroeg hij om enig bezwaar: “gaat iedereen akkoord?” De raadszaal zwoeg en dat betekende automatisch dat niemand bezwaar had. “Dan wil ik meneer Daggert vragen naar voren te komen, want dan gaan we over tot installatie.” Burgemeester Janssen ging over tot het voorlezen van de verklaring. Alle aanwezigheden in de zaal gingen ondertussen staan. Na de toespraak was de vraag aan Daggert of hij wil verklaren dat hij zich naar eer en geweten voor de functie zal inzetten. Daggert sprak de woorden: “dat verklaar en beloof ik” uit.

Hierna volgde het officiële tekenmoment. Na de krabbel van Daggert klonk een luid applaus. Janssen feliciteerde, Daggert met zijn nieuwe benaming en wenste hem succes. Ook ontving hij naast het officiële document, twee bossen bloemen. Janssen en Daggert gaven elkaar de hand en lieten fractievoorzitter Hafid Boutahar van D66 een foto maken.

Vacature buitengewoon raadslid
Welting stopt als buitengewoon raadslid bij de fractie van D66 Zeist wegens haar nieuwe baan als directeur van het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Daggert stond tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op nummer negen van de lijst en Welting op nummer zes. Op deze manier kwam hij in aanmerking voor het vrije plekje als buitengewoon raadslid.

Belangrijke punten
Daggert woont al sinds 2012 in Zeist. Hij heeft zijn ervaringen opgedaan als docent in het onderwijs en verschillende rollen binnen de publieke en private sectoren. Als buitengewoon raadslid wil Daggert extra aandacht geven aan de volgende thema’s: sport, ondernemen en duurzaamheid. In het speciaal ‘sport’. Volgens Daggert zorgt sporten uiteindelijk voor lagere zorgkosten en dus een leefbare gemeente. “Sporten verbindt elkaar, is duurzaam, maakt en houdt ons gezond. Sporten is ook fietsen: duurzaam en gezond vervoer bij uitstek! De gemeente moet hier dan ook extra op inzetten in onze groene gemeente.”

Faciliteiten in combinatie van groen voor ouderen, is ook een belangrijk punt, volgens Daggert. Volgens hem gaan ze zo vaker en makkelijker de deur uit. “Daarnaast moet de gemeente goed begaanbaar zijn voor fietsers en voetgangers, denk hierbij aan: fietsers en voetgangers altijd voorrang geven in het centrum.”