Wethouder van Cultuur Marcel Fluitman en Hoofd Muziek van KunstenHuis De Bilt-Zeist Ruut te Velthuis hebben vorige week een persoonlijke toelichting aan Koningin Máxima, erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas, mogen geven over waarom muziek op basisscholen van zo’n grote invloed is.

In aanwezigheid  van Koningin Máxima werd het Muziekakkoord van Drenthe ondertekend, waarin basisscholen, gemeente en gelijksoortige instellingen beloven zich in te zetten voor meer en beter muziekonderwijs op basisscholen.

Het muziekakkoord is een onderdeel van ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’.
Dit programma moet er landelijk voor zorgen dat alle kinderen, op alle basisscholen in Nederland standaard en structureel muziekonderwijs krijgen.
Om dit plan waar te maken gaan de gemeenten Zeist en Stichtse Vecht samenwerken.
Zij zullen aan de slag gaan om er voor te zorgen dat het muziekakkoord op plaatselijk niveau én voor de regio Utrecht wordt uitgevoerd.

Wethouder Fluitman wil dat er de komende jaren veel tijd en energie naar muzieklessen in het primair onderwijs zal gaan.
“We zijn in Zeist al volop bezig met talentontwikkeling en plezier met kunst en cultuur. Met een muziekakkoord waarin het KunstenHuis en gemeente Zeist vastleggen dat ze structureel aandacht willen geven aan muziekonderwijs op scholen, zingen we nóg een toontje hoger.” Aldus wethouder Fluitman.

De afdeling Muziek van het KunstenHuis ondersteunt het plan van de gemeente Zeist en het muziekakkoord zelf.
Het KunstenHuis werkt samen met veel scholen. Zo helpen ze met muzieklessen en projecten organiseren over muziek en muziekinstrumenten.

Toen hoofd Muziek Ruut te Velthuis werd gevraagd naar zijn mening zei hij hierover: “Hoe mooi is het dat Zeist als een van de eerste gemeenten het voortouw neemt om tot een muziekakkoord voor Zeist te komen. Kinderen komen steeds minder vanuit huis in aanraking met muziek maken, en wij vanuit het KunstenHuis, willen alle kinderen uit Zeist het plezier gunnen om te ontdekken wat muziek voor je kan betekenen”.

Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen? Stuur dan even een mail naar anna.vandesande@student.hu.nl