Na ontroerd te zijn van de Netflix documentaire: Living undocumented, waar het scheve en oneerlijke immigrantensysteem van Amerika wordt getoond, ben ik bij mijzelf gaan nadenken. Is het in Nederland ook zo scheef? Worden mensen tegen hun wil vastgehouden? Wordt de plank niet vaak misgeslagen op het gebied van de veiligheid van de illegale immigrant?
Ik ben geen expert op het gebied van de illegale immigrant. Wel heb ik een mening en in een land zoals Nederland mag die geuit worden, toch?

Asiel, hoe werkt dat? 

 In Nederland krijg je asiel als je risico loopt op marteling, een onmenselijke of vernederende straf in land van herkomst, of als de situatie niet voldoende veilig is voor de persoon in kwestie. De beslissing of het asiel wordt geaccepteerd ligt bij Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de procedure duurt maximaal acht dagen. De immigrant krijgt onderdak toegewezen, een advocaat en zes dagen om te rusten. Als het asiel wordt geaccepteerd krijg je vijf jaar een verblijfvergunning, daarna kan je een inburgeringscursus volgen en kan je voor de rest van je leven in Nederland blijven. Tenzij je een misdaad begaat dan is je kans voorbij en moet je het land verlaten. Kans verkeken. Dit klinkt allemaal redelijk, maar als het onveilig is in je land en je wordt toch teruggestuurd. De overheid kan niet iedereen laten blijven, er moeten keuzes gemaakt worden.  

In het verleden is gebleken dat dit vaker gebeurt. Kinderen die hier geboren zijn of als baby hier gekomen zijn en niet beter weten, kunnen alsnog teruggestuurd worden naar het land van hun ouders.  Waarom zijn de kinderen die geboren zijn in Nederland niet automatisch staatsburger, terwijl dit in Amerika wel zo is. Het antwoord zal wel zoiets zijn van: ‘Nederland is al zo vol.’ Als alle geboren kinderen in Nederland waarvan de ouders een andere nationaliteit hebben staatsburger worden, is er straks een voedsel en woning te kort’. Dit is een voorbeeld van een mogelijk antwoord van de IND.  

Nederland kan haar land natuurlijk niet uitbreiden om daar meer woningen op te bouwen, helaas. Toch vind ik het scheef dat veel kinderen die hier geboren zijn, die geen andere cultuur kent, geen Nederlandse nationaliteit krijgen.  

 Kinderpardon 

 In 2013 is het kinderpardon in het leven geroepen, alle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn krijgen een herbeoordeling. Ze krijgen een kans om toch in Nederland te blijven. Met deze wet mag ruim de meerderheid van kinderen toch blijven, maar de andere kinderen dan, die niet mogen blijven?  Zwaaien we hun dan met zijn alle uit op het vliegveld? Omdat het ‘veilig’ genoeg is in hun land van herkomst. In 2013 mochten 630 kinderen van de 700 blijven. De overigen zeventig moesten weg. Het gaat hier om mensenlevens geen aantal koelkasten. Tuurlijk is het fijn dat het kinderpardon in het leven is geroepen, alleen: wat maakt van die andere zeventig een uitzondering? 

Zeist  

 In Nederland bevinden zich drie detentiecentra. In Rotterdam, Amsterdam-Schiphol en Zeist.  In Rotterdam worden vreemdelingen (volwassen mannen) vastgehouden in een detentie en in Zeist is er een gesloten gezinsvoorziening voor de vrouwelijke vreemdeling met of zonder kinderen. In Amsterdam-Schiphol zitten beide gevestigd. Na drie maanden wordt aan de vreemdeling verzocht, als hij/zij niet in het bezit is van de juiste papieren, om het land te verlaten. Onttrekt de vreemdeling zich hieraan moet hij/zij onvrijwillig verblijven in een detentie. In een ‘normale’ detentie kan men verblijven tot maximaal zes maanden. Kinderen mogen er niet langer dan acht weken verblijven.  

De mensen zitten achter slot en grendel, maar hebben geen strafbare feiten gepleegd. Best raar, nietwaar? Is het niet in botsing met de mensenrechten? Deze mensen hebben (vaak) al een traumatische ervaring gehad en nu sluit de overheid ze op.  

Voor het detentiecentrum in Zeist wordt elke eerste zondag van de maand gebeden, gezongen en gedacht aan de mensen die dit doorstaan. De vreemdelingen worden door organisatie WakeZeist niet vergeten.  

 De oplossing  

 Het gaat in Nederland niet op de brute wijze die er in Amerika wordt gebruikt. Hier heb je een kans om te blijven. Daar word je sowieso het land uitgebonjourd. Nederland is niet perfect en dat zal het ook nooit worden. Vind ik dat het immigratie systeem in Nederland beter kan? Ja, dat kan zeker. Geef de immigranten van nu wel een kans om te blijven. Verder horen mensen niet onvrijwillig vast te zitten terwijl zij geen misdrijf hebben gepleegd. 

Plus de immigrant is goed voor de economie in Nederland. Zij brengen kennis mee, wat wij niet hebben. Ze doen het betaalde werk wat de Nederlanders niet willen doen. Ik wil hier niet mee zeggen hoe meer immigranten, hoe beter. Nee, maar wees menselijk naar hun. Zij hebben ook gevoelens en normen en waarden. Zolang er onveilige plekken op de wereld zijn, zal Nederland moeten dealen met immigranten. Je er beter het beste van maken en iedereen even goed behandelen.