Miljoenen vogels vliegen met angst op tijdens nieuwjaar. Dit komt door het vuurwerk dat massaal wordt afgestoken rond middernacht. De vogels blijven voor lange tijd rondvliegen in de lucht tot de ergste knallen voorbij zijn. Deze stressvolle omstandigheden veroorzaken ernstige gevolgen.

In deze barre wintermaanden zetten vogels hun overlevingsmodus aan. In een koude nacht kunnen kleinere vogels namelijk tot wel 10% van hun lichaamsgewicht verliezen door de stevige vorst. Opschrikken van het kabaal veroorzaakt veel energie en stress. Daarnaast maken de andere omstandigheden zoals rook, mist en verstoring van hun slaap het nog erger.

Rondom de vogels zijn er overal continu harde knallen, lichtflitsen en rook. Doordat er geen mogelijkheid is om een veilige, rustige plek te vinden, ontstaat er blinde paniek. Sommige vogels raken uitgeput of vliegen dood tegen hoge obstakels aan zoals hoogspanningskabels of ramen.

Jaarlijks meet de weerradar in de Bilt het aantal watervogels dat opvliegt tijdens het Nieuwjaarsvuurwerk. Op de twee onderstaande afbeeldingen zijn in het centrum beelden te zien van Herwijnen en er omheen belangrijke natuurgebieden voor watervogels zoals de Biesbosch. De eerste afbeelding geeft oudjaarsdag om 23:16 weer en de tweede afbeelding nieuwjaarsdag om 00:16. De donkerrode kleur staat voor een hoge radarreflectiviteit, wat een grote dichtheid aan vliegende vogels aangeeft.

Radar om 23:16

Radar om 00:16

Rond de 18.000 organisaties en 500.000 mensen pleiten voor een vuurwerkverbod door de petitie te tekenen van het Nationaal Vuurwerkmanifest. Dit initiatief wil dat er uiterlijk in 2020 een verbod komt op consumentenvuurwerk en er alleen nog maar vuurwerk afgestoken mag worden door professionals. Een van deze organisaties is de Vogelbescherming, gevestigd in Zeist. Zij melden op Twitter het volgende: “Vuurwerk heeft kwalijke gevolgen voor vogels. Een goede reden om zelf geen vuurwerk te gebruiken, en al helemaal niet bij natuurgebieden!”

Partij voor de Dieren is ook voor het verbod en laat het volgende weten op Twitter: “Een feest met doodsbange dieren, gewonde (jonge) mensen, bedreigde hulpverleners en vervuilde leefomgeving is geen feest. Hoogste tijd voor een vuurwerkverbod.”

De Dierenbescherming dringt bij gemeenten aan op het toewijzen van vuurwerkvrije zones waar zich grote groepen dieren bevinden. Zij melden het volgende: “Veel gemeenten durven het nog niet aan om vuurwerk aan banden te leggen. Zij schermen ermee dat er geen capaciteit is om te handhaven. Tegelijkertijd groeit het aantal gemeenten dat wel nut en noodzaak ziet in het beschermen van dieren tegen het vuurwerkgeweld.” Rotterdam is hier een voorloper van. Het is de eerste grote stad met een volledig vuurwerkverbod voor aankomend jaar. Ze volgen het voorbeeld van Apeldoorn, dat in oktober als allereerste had besloten een volledig vuurwerkverbod op te leggen. Vuurwerkvrije zones zijn er wel steeds meer in verschillende gemeenten.

Ook in Zeist zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld in kwetsbare gebieden, zoals het Zeister Bos en de Kinderboerderij de Brink. Op deze plekken is er een dringend verzoek gedaan naar alle Zeistenaren om geen vuurwerk af te steken zodat de overlast voor mens en dier zoveel mogelijk kan worden beperkt.