Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld het ‘omgekeerd inzamelen’ in te voeren voor het afval in Zeist. De gemeente heeft samen met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) een proef rond omgekeerd afval inzamelen gehouden. Dit blijkt uit een persbericht over dit onderwerp. “In Zeist produceert iedere bewoner per jaar ongeveer 200 kilogram restafval, dit moet volgens de doelstelling afnemen tot 100 kilogram restafval in 2020”, aldus Michiel Beek, accountmanager Groen en Milieu.

De gemeente Zeist is al langere tijd bezig met het probleem rondom afval. “In 2016 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijke afvalstoffenplan GAP5 vast. Daarbij besloot de raad ook een pilot ‘omgekeerd inzamelen’ te houden en verdere besluiten hierover pas te nemen nadat deze en andere pilots bij buurgemeenten waren uitgevoerd”, aldus Michiel Beek. Ondertussen zijn die pilots afgerond. “Het college van B&W heeft na de uitkomst een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd over het verdere vervolg van het omgekeerd inzamelen”, aldus Beek. Uit het persbericht wordt duidelijk dat de raad dit voorstel naar verwachting in februari zal bespreken, wat zal leiden tot een besluit op 12 maart.

Het doel van het omgekeerd inzamelen is dat de inwoners van Zeist nog beter hun afval scheiden. Beek legt uit hoe het werkt: “In de pilotwijk hebben de huishoudens een kleine pmd-kliko gekregen in ruil voor de restafvalkliko. Voor het restafval moesten bewoners een stukje lopen naar een ondergrondse container in de buurt.” Ronald Camstra, fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, geeft in zijn laatste politieke vlog zijn mening over dit onderwerp: “In Zeist gaat het afval scheiden niet zo goed. Doordat we zo slecht scheiden, gaat de afvalstoffenheffing op deze manier sterk omhoog. Het storten van restafval wordt door het Rijk steeds duurder gemaakt. Dit betalen wij in de afvalstoffenheffing. GroenLinks is groot voorstander van het omgekeerd afval inzamelen.” Volgens Camstra komen er wel veel reacties van bewoners die het vervelend vinden dat ze dan moeten lopen met hun afval, maar Camstra vindt dat je dit zelf in huis hebt gehaald dus waarom zou je het dan niet weg kunnen brengen.

Tijdens het afvaldebat op 12 december over de afvalproblemen in Zeist kwam ook al naar voren dat er zeker wat moet verbeteren rondom het afval scheiden. Zo vond wethouder Wouter Catsburg dat de bewoners beter moeten opletten wat er in het restafval wordt weggegooid. “Als je kijkt naar het restafval is zo’n 48% van het restafval gft. Dat zou dus gewoon in de groene container moeten komen. Als je dat er al uit haalt, zal dat enorm schelen in kilo’s.”

Over de uitkomsten in de pilotwijk was de gemeente heel tevreden. “De hoeveelheid restafval in onze proefbuurt daalde van 199 naar 128kg per inwoner. Dat is een mooi resultaat”, aldus Beek. Om de 100kg restafval per inwoner te bereiken weet de gemeente dat omgekeerd inzamelen niet voldoende is. Volgens Beek staan er in het raadsvoorstel nog andere maatregelen voorgesteld en bij de hoogbouw moeten meer mogelijkheden komen om afval te scheiden.