Op woensdagavond 17 januari vond de presentatie van de enquêteresultaten van Samen Duurzaam Zeist (SDZ) plaats. Eind vorig jaar is er een enquête gehouden onder Zeistenaren om uit te vinden wat Zeist nodig heeft om de stad klaar te maken voor een groene toekomst. Wethouder Roy Luca was aanwezig en burgemeester Koos Janssen zou later op de avond even zijn gezicht laten zien. Het beloofde een inspirerende avond te worden.

De deuren van de bibliotheek openen om half acht en de zaal stroomt geleidelijk vol. Achter de garderoberekken worden koffie, thee en koekjes aangeboden. De bezoekers vinden bijna allemaal een plaatsje, maar een enkeling moet blijven staan. Bij aanvang om acht uur zijn alle stoelen bezet.

Job Boot, journalist, televisie- en radioman, opent de avond door alle bezoekers welkom te heten. “Heeft u er een beetje zin in?!” De retorische vraag wordt joelend door het publiek beantwoord, en daarmee is de toon gezet. Het zal een informele en gezellige avond worden. Boot vraagt het publiek hoeveel mensen de enquête hebben ingevuld. Vrijwel iedereen steekt de hand omhoog. Aan een paar bewoners wordt gevraagd waarom zij de enquête hebben ingevuld, en anderen knikken instemmend mee met de uitleg.

De daadwerkelijke presentatie van de resultaten wordt gedaan door onderzoeker Gerrit van den Dool. Hij vertelt direct dat hem is gevraagd zo min mogelijk tekst te gebruiken in de presentatie in verband met de leesbaarheid voor de mensen in de zaal, maar het mocht niet baten. Al bij een van de eerste slides staat een aantal mensen op om er een foto van te maken en vervolgens zelf te vergroten. Van den Dool besluit vervolgens gewoon alle tekst voor te lezen, maar des te verder in de presentatie, des te meer mensen raken afgeleid. Zo zit één jongen met regelmaat de prijs van de bitcoin op zijn mobiel te controleren, en een ander gaat op haar gemak door haar Facebook tijdlijn. Gelukkig voor Van den Dool blijft het grootste deel van het publiek geïnteresseerd meekijken en -luisteren.

Rond half negen, halverwege de presentatie, worden de koffie en de thee opgeruimd om plaats te maken voor wijnflessen en -glazen. Slechts de koekjes overleven de opruimbeurt. Deze zouden later opgegeten worden.

Ondertussen is de tekst nog steeds veel te klein om van het scherm te kunnen lezen. “Ik kan het wéér niet lezen,” mompelt een vrouw achterin de zaal. Van den Dool probeert met zijn vinger aan te wijzen wat hij voorlas, maar hij raakt per ongeluk het scherm aan. “Wat doe ik nu? Hoe krijg ik dit weg?” vroeg hij. Het blijkt een touchscreen te zijn waarop allerlei opties getoond worden na de onbedoelde aanraking. Gelukkig voor Van den Dool gaan de opties vanzelf weer weg en kan hij verdergaan met de presentatie.

Het schema met de te kleine tekst

Even later volgt er een enorm schema met allerlei verschillende antwoorden uit de enquête. Die tekst is zó klein dat de hele zaal in lachen uitbarst. Job Boot komt weer naar voren en stelt voor om een aantal punten uit het schema op te noemen. “Als u een nummertje noemt, lees ik op wat er bij dat nummertje staat,” begint hij. “Ach, het maakt eigenlijk niet uit wat u zegt. Ik lees het gewoon op!” De grap valt goed en er wordt weer gelachen.

 

 

Vlak voor het einde van de presentatie gaat er een telefoon over. Het is de telefoon van wethouder Roy Luca. Even later rinkelt hij nog eens en de wethouder besluit even weg te lopen en op te nemen. Het blijkt een belangrijk telefoontje te zijn, want de wethouder blijft niet langer bij de presentatie en vertrekt. Ondertussen vraagt een man uit het publiek zich af waar de burgemeester blijft, want die zou nog even komen kijken. Zijn vraag wordt niet gehoord en de presentatie komt tot een einde.

Bezoekers die na de presentatie nog willen praten over de resultaten kunnen dit doen bij verschillende mensen van de organisatie. Echter blijkt niet iedereen van de organisatie te zijn gekomen om alle vragen te beantwoorden, maar gelukkig wil niet iedereen langer blijven, dus het werd niet te druk aan de tafels. Er wordt een kleine rij bij de wijntafel gevormd, en langzaam druppelen de bezoekers de zaal uit.