Ondanks de vrij lage opkomst zat de sfeer er toch goed in afgelopen zaterdag bij de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Zeist. In wijkservicepunt het Binnenbos in Kerckebosch kwamen leden en bestuur bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar en te luisteren naar een verkiezingstoespraak van hun nummer 1, Karst Schuring, met daaropvolgend een interactieve politieke quiz en als afsluiting een borrel.

Vanaf kwart over twee kwamen er beetje bij beetje steeds meer mensen het kleine café van wijkservicepunt het Binnenbos binnen. Er is nog even tijd om elkaar even het beste te wensen voor het nieuwe jaar voordat Nico Bernts om half drie iedereen verwelkomt, waarna fractievoorzitter Karst Schuring wordt uitgenodigd om een verkiezingstoespraak te geven. “Waar staat de PvdA de komende periode voor? Een Zeist waarin iedereen mee kan doen en waarin ongelijkheid wordt bestreden. Wij zijn voor vast werk en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Wij zijn voor betaalbare woningen. Wij zijn voor betaalbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft en wij willen dat mensen kunnen wonen in veilige wijken door meer toezicht en meer verkeersveiligheid,” aldus Schuring.

Voor de PvdA is een van de grootste problemen in Zeist de sociale cohesie in wijken. Er is een groot deel van de Zeistenaren die niet meedoet. Dit zijn de laagopgeleide mensen, mensen zonder werk of met lage inkomens, mensen met een beperking, vluchtelingen. “Wij willen dat die mensen meedoen in Zeist en zich ook echt Zeistenaar voelen. Daarom gaan wij de komende tijd investeren in meer betaalbare woningen en in het verduurzamen van die woningen, dat is goed voor het milieu. Wij willen investeren in het verlagen van de eigen bijdrage in de zorg, wij willen investeren in de veiligheid in wijken en wij willen investeren in de openbare ruimte. Zo willen we Zeist ook beter maken, met name voor mensen met een laag inkomen,” aldus Schuring, die de kern van hun verkiezingsplannen samenvat.

Toen volgde het interactieve deel van de middag en werd er onder leiding van Allard de Jong en René Verschuure, tevens ook de organisatie van deze nieuwjaarsbijeenkomst, een politieke quiz gespeeld. Iedereen in de zaal krijgt een lijstje met zes stellingen over zaken als gelijkwaardigheid en inkomensongelijkheid, waarover iedereen hun mening mag geven.

De middag werd nog afgesloten met een gezellige borrel.