ZEIST- alle aanwezige fractievoorzitters tijdens de raadsvergadering op 14 januari ondertekenen de vier ambities van het manifest ‘Vollenhove vooruit’. Het manifest staat centraal voor de vier ambities binnen de buurt Vollenhove die voor 2035 worden gerealiseerd.

De vier ambities: een vitale gemeenschap, diversiteit als kwaliteit, open en groen en een eigentijdse wijk, zijn tot stand gekomen door vele bijeenkomsten met bewoners, verenigingen en professionals. Inmiddels hebben vele van hen en andere verbindingen met de wijk het manifest al ondertekend. “Ik ben trots op alle mensen die al hebben mee gewerkt om deze stap te kunnen maken”, aldus wethouder Marcel Fluitman.

Fluitman met het manifest voor alle fractievoorzitters. Foto: gemeente Zeist

Manifest
Volgens Fluitman wordt het manifest ondertekend zodat iemand belooft om zich in te zetten voor de ambities en deze te realiseren.“Met alle krachten en energie die ik in de voorfase al heb ontmoet, heb ik het volste vertrouwen dat we Vollenhove echt vooruit gaan krijgen.” Na het raadsbesluit nodigde Fluitman alle fractievoorzitters uit voor de ondertekening. Zo had Fluitman een nieuwe kopie van het manifest meegenomen, waarbij elke fractievoorzitter een ondertekening kon zetten tot zijn medewerking.

De zetten van de handtekeningen werd officieel vastgelegd met een fotomoment. “Omdat er aan tafel maar plaats is voor vijf fractievoorzitters, mogen de overige voorzitters erachter staan. Zodra de ene groep heeft getekend wisselt u van positie”, zegt burgemeester Koos Janssen. Zo ondertekenende Hannie van Kippersluis, fractievoorzitter van ZeisterBelang, als eerste het manifest.

Aanleiding
Bewoners in Vollenhove ervaren de wijk niet altijd even veilig. Ze hebben het gevoel dat Vollenhove niet vooruitgaat. Volgens de gemeenteraad van Zeist biedt Vollenhove vele kansen en mogelijkheden. Volgens hen is het tijd voor het begin van een aanpak voor langere tijd. “Sommige bewoners kunnen meer aandacht en zorg gebruiken. Ook moet de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid verder verbeterd worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor nieuwe woningen en een centrale ontmoetingsplek voor alle bewoners van de buurt”, aldus de raad van gemeente Zeist.

Ambities
De vier tot stand gekomen ambities bepalen de stappen voor de komende vijftien jaar. Deze zijn vastgelegd in een document over Vollenhove vooruit. Ze zijn gericht op het verbeteren en versterken van de buurt, dit geldt voor de huidige en toekomstige bewoners. De ambitie ‘een vitale gemeenschap’ moet de jeugd meer kansen bieden. Hier horen ontmoeten en chillen, het iedereen-doet-mee-idee en zorgen voor toegankelijke zorg op maat bij. De ambitie ‘diversiteit als kwaliteit’ moet onder andere voor een gevarieerd woningaanbod zorgen. Ook moet het ruimte voor initiatief en ondernemerschap geven. De derde ambitie ‘open en groen’ moet voor sport, spel en bewegen voor iedereen zorgen. De criminaliteit mag geen kans krijgen en dat moet zorgen voor een veilig gevoel voor iedereen. Dit is een belangrijk punt volgens vele aanwezigen in de raadzaal. De vierde en laatste ambitie ‘een eigentijdse wijk’ wijst op een aardgasvrije buurt en vernieuwende vormen van mobiliteit. De buurt moet voorbereid zijn op klimaatverandering.