ZEIST- Hein Albeda is het nieuwe lid van de Rekenkamercommissie Zeist. Tijdens de raadsvergadering op 14 januari is hij officieel benoemt voor deze taak die hij zal uitvoeren tot 14 januari 2026. Het gereedmaken van de rekenkamer op het plaatsvinden van aankomende wetswijzigingen is de voornaamste reden van deze benoeming.

Volgens de Rekenkamercommissie is Hein Albeda zeer geschikt voor de functie. ‘Zijn brede ervaring, gedrevenheid en wil om zelf te leren, maken Hein Albeda tot de juiste kandidaat voor deze functie. Hein is al zestig jaar werkzaam als zelfstandig adviseur en heeft een ruime ervaring in en rond het bestuur.’ De commissie vervolgt: ‘Hij heeft ruime ervaring in advisering en onderzoek werkzaamheden. In het verleden heeft hij onder andere bij de Tweede Kamer en de Consumentenbond gewerkt.’ Verder is Albeda adviseur geweest bij Andersson Elffers Felix.’ Dit is een bureau die maatschappelijke vraagstukken beantwoord, ondersteunt biedt aan overheden en publieke en private organisaties helpt bij strategische vernieuwing.

In de eerste raadsvergadering van dit jaar is Albeda officieel benoemd. Eerst leest burgemeester Koos Janssen een tekst voor met beloftes waar Albeda zich aan moet houden als nieuw lid van de Rekenkamer Zeist. Albeda sluit deze tekst af met de woorden: ‘Dat verklaar en beloof ik.’ Vervolgens schudden de burgemeester en Albeda elkaar de hand. Burgemeester: ‘Dank u wel, dan bent u bij deze geïnstalleerd.’ De zaal staat op en klapt, terwijl de burgemeester en Albeda verder gaan met het onderteken van het contract. ‘De heer Albeda heel veel succes toegewenst met uw mooie werk. U hebt ernaar uitgezien hebben we begrepen. We hebben op een ander moment ook nader kennis met u kunnen maken, dus fijn dat het officiële punt gemarkeerd is. Nu kunt u lekker aan het werk. Heel veel succes en plezier hiermee.’ Met deze woorden sluit de burgemeester de benoeming af.

Waar Albeda nu precies mee aan de slag gaat is in de vergadering niet bekend gemaakt. Wel is op de site van de gemeente Zeist de volgende informatie te vinden: ‘De Rekenkamer Zeist wil voor raadsleden en Zeister inwoners zichtbaar maken wat er van de beleidsvoornemens terecht komt. Zij onderzoekt, meestal achteraf, of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Maar soms kijken ze ook vooruit.’ Voorbeelden van onderzoeken waar de Rekenkamer zich in het verleden mee bezig heeft gehouden zijn: Fietstunnel Den Dolder: de baas ontbreekt, de archivering en vindbaarheid van archiefstukken en prestatieafspraken met woningcorporaties. Verder vermeld de gemeente: ‘Iedereen kan onderwerpen voor een onderzoek aandragen. De Rekenkamer bepaalt uiteindelijk zelf waarover zij onderzoek doet en hoe zij dat onderzoek gaat uitvoeren.’