‘Maar iets meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen verdient genoeg geld om zelfstandig te kunnen leven. Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Er zijn veel minder vrouwen dan mannen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. GroenLinks wil dit veranderen.’ Dit schreef de politieke partij onlangs op de site. Maar hoe zit het nou precies?

Gelijkrechtigheid is een onderwerp waar eindeloos over gediscussieerd kan worden. De een vind dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden en de ander denkt: ‘Mannen zijn toch veel belangrijker in de samenleving?!’ Een discussiepunt wat nooit uit de mode raakt, zullen we maar zeggen. GroenLinks staat voor betere vrouwenrechten en het bevorderen van emancipatie. De politieke partij is er zeker van dat vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Ook zijn er volgens hen veel minder vrouwen dan mannen in de top van het bedrijfsleven.

Economisch zelfstandig

Volgens de Emancipatiemonitor 2018, ook wel SCP of CBS genoemd, neemt het aantal economisch zelfstandige vrouwen sinds 2014 toe. In 2017 is ruim zestig procent van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig. De overige veertig procent heeft een uitkering, een baan die te weinig inkomen oplevert om van te leven of helemaal geen eigen inkomen. Maar hoeveel procent van de mannen is dan economisch zelfstandig? Het antwoord hierop is 79 procent in 2018. De overige mannen hebben meestal een uitkering. Volgens de site: ‘Cijfers’ eindigt 34 procent van alle huwelijken in een echtscheiding, dit betekent automatisch dat vrouwen zonder baan met hun kinderen van de bijstand moeten leven. Dit leidt soms tot armoede. ‘Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen tussen vijftien jaar en de AOW-leeftijd stijgt al een aantal jaren. Dit is in lijn met een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid’, schrijft het CSP. Ook geven zij aan dat het verschil in economische zelfstandigheid tussen mannen en vrouwen is afgenomen. Het CSP doet nog een aantal vergelijkingen. Alleenstaande moeders en oudere vrouwen met een partner zonder kinderen zijn volgens hen het minst vaak economisch zelfstandig. Ook zijn vrouwen met een hoger opleidingsniveau zelfstandiger dan vrouwen met een laag opleidingsniveau. Tot slot zijn vrouwen met een Nederlandse achtergrond vaker economisch zelfstandig dan vrouwen met een migratieachtergrond. GroenLinks werkt zelf aan een initiatiefwet voor een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Samen met de SP, 50PLUS en de PvdA dwingen zij gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen mannen en vrouwen af.

Loonkloof

Volgens de site: ‘Mensenrechten’ verdienen vrouwelijke werknemers gemiddeld minder dan mannelijke werknemers. Vrouwelijke werknemers verdienen 18,00 euro per uur en mannelijke werknemers 22,00 euro per uur. ‘Mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, moeten gelijk worden beloond. Dat is hun recht’, schrijft de site. In de Wet gelijke behandeling m/v een wordt de gelijke beloning van mannen en vrouwen geregeld. Toch blijkt uit onderzoeken dat ongelijke beloning veel voorkomt. Zo blijkt dat als er sprake is van een ongelijke beloning tussen een man en een vrouw, dat veel vaker voorkomt in het nadeel van de vrouw. Ook loopt het verschil tussen mannen en vrouwen in hogere functies vaak op. Deze loonkloof is iets groter in het bedrijfsleven en iets kleiner bij de overheid, dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2016 van het CBS.

Vrouwen aan de top

‘Het aandeel vrouwen aan de top is nog steeds aanzienlijk lager dan het aandeel mannen aan de top, vooral in het bedrijfsleven’, schrijft het Centraal Planbureau. Volgens het CPB is het aandeel vrouwen aan de top het afgelopen decennium wel behoorlijk toegenomen. Het aandeel vrouwen in de Raden van het bestuur ligt rond de 37 procent. Volgens RTL Nieuws scoort Nederland het slechtst in Europa als het gaat om vrouwen in managementposities. 25 procent van de managers in Nederland is vrouw, 75 procent dus man. Dit blijkt uit een Europees onderzoek van Glassdoor Economic Research. De best scorende landen zijn Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk; daar is 35 procent van de managers vrouw.

GroenLinks in Zeist

Ook de politieke partij in Zeist wil dit probleem aanpakken. De gemeente geeft aan al vaker eindeloze discussies te hebben gevoerd over dit onderwerp, maar het toch een probleem is dat een beetje achterblijft.