'Samen Duurzaam Zeist' heeft eind 2017 een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Zeist. Op 17 januari hield zij een bijeenkomst in Leescafé van Bibliotheek Idea in Zeist. Onder belangstelling van vele bewoners presenteerde zij hier de uitslagen van dit onderzoek.

‘Samen Duurzaam Zeist’ is een beweging voor inwoners, ondernemers en de gemeente Zeist. Het initiatief is ontstaan nadat Gemeente Zeist in oktober 2016 een eerste stap zette naar een groener en gezonder leefklimaat in de gemeente. ‘Samen Duurzaam Zeist’ wil daar iets aan doen door in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist bij te dragen aan oplossingen. Ze willen graag inwoners en ondernemers erbij betrekken om gezamenlijk het doel te behalen. Dat deed ze doormiddel van een enquête. Men kon tot 20 november 2017 deze vragenlijst invullen en 28.400 huishoudens hebben hier aangegeven wat zij belangrijk vinden als het gaat om een duurzame, groene en gezonde gemeente Zeist. De enquête was opgedeeld in vier pijlers: klimaat en energie, kringloopeconomie, natuur en landschap en gezonde leefomgeving.

Een van de onderzoekers, Gerrit van den Dool, heeft alle verkregen informatie verwerkt en onderzocht welke conclusies hieruit zijn gekomen. Tevens nam hij de presentatie afgelopen woensdag voor zijn rekening. Hier gaf hij aan dat er 1.600 resultaten uit de enquête zijn uitgekomen. Al zijn er wel enkele criteria die de uitslagen minder betrouwbaar maken. “Niet iedereen heeft alles ingevuld, waardoor het moeilijk is in te schatten hoe representatief de uitslagen zijn”, aldus Van den Dool. Hij vertelde vervolgens lang bezig te zijn geweest bezig te zijn geweest om alles gegevens te verwerken: “Het heeft lang geduurd om de grote lijnen te vinden. Het was een boekwerk vol met antwoorden en ideeën.” Desondanks gaf hij aan blij te zijn dat zo’n groot publiek eraan mee heeft gewerkt. “Daar konden we tenminste wat mee en het heeft geleid tot ontzettend goed resultaat”.

Dit resultaat presenteerde Van den Dool aan de hand van PowerPointpresentaties. Hierop was allereerst de participatiegraad per wijk aangegeven. In het centrum vulden 8.000 huishoudens de vragenlijst in terwijl in Huis ter Heide Bosch en Duin Den Dolder 3.715 huishoudens eraan meewerkten. Van den Dool vertelde hierbij dat ze ook de deelname per buurt hebben gecalculeerd. Net als de participatiegraad van de wijken was er veel verschil in de deelname per buurt. “De participatie per buurt hebben we dankzij de postcodes goed in beeld kunnen brengen. Helaas heeft niet iedereen zijn of haar postcode ingevuld, dus heel nauwkeurig weten wij het niet”, deelde Van den Dool mee.

Verder bleek volgens de inwoners dat energie besparen, duurzame energie en bijen en insecten de belangrijkste kwesties zijn. 640 huishoudens gaven aan te willen bijdragen aan acties voor deze kwesties. Er was vooral veel animo voor de pijler ‘klimaat en energie’. Voorbeelden van acties hiervoor zijn huisisolatie, zonnepanelen en energie besparen. Een van de belangstellende die aanwezig was bij de bijeenkomst kwam met het criteria dat veel van de acties die mensen kunnen ondernemen betrekking hebben tot eigen woningen. Bijvoorbeeld huurders konden bij de enquête bepaalde antwoorden niet geven, wat invloed heeft op de nauwkeurigheid van het resultaat. Waarop van den Dool reageerde: “Dit zijn gemiddelden, dus afwijkingen houd je altijd.”

Hierna liet Van den Dool zien waar elke buurt bij voorkeur aan bijdraagt. Ook hier was duidelijk af te lezen dat bij de meesten pijler ‘klimaat en energie’ hun prioriteit heeft. De mensen konden ook hun eigen ideeën inleveren. Deze voorstellen bestaan uit acties die men met z’n allen kan uitvoeren om het doel van ‘Samen Duurzaam Zeist’ te bereiken. De resultaten toonden aan dat er 145 ideeën zijn opgestuurd. Ideeën als het fietsgebruik stimuleren, aardwarmte oppompen uit de wijk en lantaarnpalen overdag uitlaten. Ook wethouder Roy Luca was aanwezig en deelde zijn plan: “Er moeten meer en bredere fietspaden komen. Hiermee verleid je mensen te gaan bewegen en om de auto te laten staan.”

Evert Jan van Hasselt van ‘Samen Duurzaam Zeist’ eindigde de presentatie. Hij informeerde de mensen over de stappen die gaan volgen nu de enquête is afgerond: “Afgelopen zomer zijn we dus bezig geweest met de voorbereidingen van de enquête. Nu dat klaar is gaan we per pijler bijeenkomsten houden. De thema’s die bij de enquête naar voren zijn gekomen, zullen aan bod komen bij deze bijeenkomsten. Hieruit ontstaan plannen waarmee we in werkgroepen aan de slag gaan.” Het betreft onder andere de thema’s hergebruik en energiebesparing.