In een interview van het NRC heeft Hugo de Jonge, vicepremier van het CDA, zich uitgesproken over het migratiebeleid in Nederland. De uitspraak luidde: ‘Tachtigduizend migranten per jaar is te veel voor Nederland.’

Rob Jetten van D66 vindt de uitspraak van De Jonge niet nodig. ‘Zo’n kop doet niet alleen iets met mensen die nu naar Nederland komen, maar doet ook iets met de jongens en meisjes van de tweede en derde generatie in Nederland’, vertelt hij aan de tafel bij het RTL-programma Jinek. ‘Meerdere aspecten van integratie zijn geslaagd, maar dat komt niet in het nieuws. De mensen van de tweede en derde generatie migranten hebben een hogere arbeidsparticipatie dan ooit.’

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in het jaar 2019, 229.747 migranten naar Nederland zijn gekomen, de maand december is nog niet meegerekend. Daarentegen hebben 121.484 Nederlanders het land verlaten, meldt het CBS onder dezelfde kop: ‘Immi- en emigratie; per maand migratieachtergrond, geslacht’. Het migratiesaldo komt op een ruime 108.00 uit. Van alle migranten die dit jaar naar Nederland kwamen had bijna vijftig procent een westerse achtergrond.

Volgens Hugo de Jonge is het aantal arbeidsmigranten vanuit Europese landen wat naar Nederland komt het grootste probleem.

Zeist

Sinds de hoge instroom van vluchtelingen in 2015 heeft gemeente Zeist meer vluchtelingen moeten plaatsen dan in de jaren daarvoor. Om voor ieder huisvesting te realiseren heeft gemeente Zeist afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met woningcorporaties, zij leveren huizen voor een goedkope prijs. In totaal zijn er 445 migranten in de gemeente komen wonen, sinds 2015. ‘Het blijft een hele opgave om voor verschillende doelgroepen een passende woning te creëren’, meldt gemeente Zeist.  ‘We vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen in Zeist.’

Politiek

GroenLinks gemeenteraadslid Ronald Camstra is het niet eens met de uitspraak van Hugo de Jonge. ‘Gastvrijheid voor immigranten die in eigen land bedreigd of vervolgd worden is een Nederlandse traditie wat een grote waarde heeft.’‘Migratie is geen probleem maar een kans voor onze samenleving.’

In verschillende sectoren van de economie zijn te weinig werknemers, zoals de zorg, bouw en onderwijs. ‘Zonder migratie loopt onze economie piepend vast’, gaat Camstra verder. ‘Zeker met de komende vergrijzing zijn er veel te weinig mensen die kunnen werken’.

Zeist vormt, volgens verschillende bronnen, een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Het is een diverse gemeenschap. Er zijn verschillende initiatieven vanuit de Zeisternaren. Vrijwilligers zijn actief binnen bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of als taalmaatje in het Taalhuis. Echter vindt de politiek van Zeist dat er verbeterpunten zijn. ‘De asielprocedures duren onnodig lang en die tijd kan beter gebruikt worden voor inburgeringcursussen of taalonderwijs.’